Logga för utskrift

Vad händer efter en anmälan?

Den som berörs av en anmälan blir alltid informerad om att socialtjänsten fått en anmälan och får ta del av innehållet i den. Oftast blir vårdnadshavaren och barnet eller ungdomen kallad till ett första möte med en socialsekreterare i mottagningen.

Vid detta möte går man tillsammans igenom uppgifterna i anmälan och den som är berörd får möjlighet att ge sin bild av den aktuella händelsen. Socialsekreteraren ställer en del kompletterande frågor för att kunna göra en förhandsbedömning.

Syftet med förhandsbedömningen är att ta reda på om uppgifterna i anmälan är så pass allvarliga att det behövs mer information, det vill säga inleda utredning.  En bedömning kan också göras att inkomna uppgifter inte är så pass allvarliga att en utredning behöver inledas. Förhandsbedömningen avslutas därefter.

I de fall socialtjänsten beslutar att inte inleda utredning sker ingen registrering i socialregistret.

Den som har gjort en anmälan har möjlighet att få en återkoppling om en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Barn- och ungdomssektionen, Mottagningsteam
  • 371 83 Karlskrona
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35
  • Telefon: 0455-30 43 09
  • Fax: 0455-30 42 68

  Telefontid:

  Vardagar

  1/9 till 30/4
  09.00-12.00, 13.00-16.30.


  1/5 till 31/8
  09.00-12.00, 13.00-16.00.

  • Ansvarig för Mottagningsteam
  • Andreas Sjöstrand
  • Verksamhetsledare
  • Telefon: 0455-30 42 94
 • Kontakt

  Efter kontorstid

  Behöver du akut social hjälp som inte kan vänta till närmaste vardag ringer du polisen på telefon 11414 som kopplar sig till social jour. Du kan också ringa till SOS Alarm på telefon 112

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Om-jag-befarar-att-ett-barn-far-illa/Vad-hander-efter-en-anmalan/