Logga för utskrift

Stöd till barn och familj

Socialt arbete med barn och deras familjer är en svår men viktig uppgift som både handlar om att utreda barnets behov, uppmärksamma resurser i familjen samt att komma fram till vilka möjliga lösningar till förändring som finns.

Genom stödinsatser till familjer försöker vi vända en negativ utveckling hos barn och unga och ge föräldrar vägledning och stöd.

På följande sidor kan du läsa om de olika stödinsatserna.

Rådgivning, besök, stödinsatser vid Barn- och ungdomssektionen är kostnadsfria.

Rådgivning och information 

Mottagningsenheten har en mottagningstelefon. Där svarar en socialsekreterare som kan:

 • ta emot anmälningar kring misstanke om att barn far illa.
 • ta emot ansökningar från familjer boende i Karlskrona kommun.
 • ge information och råd.
 • fungera konsultativt gentemot andra professioner (sjukvård, skola, barnomsorg) som kommer i kontakt med barn och ungdomar.

Samtalsstöd

Familjestödsenheten erbjuder ett antal olika typer av samtalsstöd, till exempel föräldrastödjande samtal och barnsamtal. Samtalen kan både vara individuella eller samtal med hela familjen/nätverket. I första hand hålls samtalen i familjestödsenhetens lokaler, men vi har även möjlighet att göra besök i hemmet.

 

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen för barn och unga
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35, Karlskrona
  • Rådgivning och information
  • Telefon: 0455-30 43 09

  Telefontid:

  Vardagar

  1/9 till 30/4
  09.00-12.00, 13.00-16.30.


  1/5 till 31/8
  09.00-12.00, 13.00-16.00.

  • Ansvarig för Mottagningsenheten
  • Andreas Sjöstrand
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 42 94
  • Ansvarig för Familjestödsenheten
  • Ann-Katrin Stenlycke
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 42 81

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-07-13
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Stod-barn-och-familj/