Logga för utskrift

Samtalsstöd för barn utsatta för våld

Trappan – för barn som utsatts för eller bevittnat våld i familjen. Att se sin förälder bli slagen och förnedrad är mycket svårt. Många barn och ungdomar hör bråk och vet att föräldern blir slagen.

En del är med när det händer, många har försökt att stoppa våldet och har kanske själva blivit slagna.

Många går med ständig oro för att det när som helst kan bli bråk och våld. Några får hela tiden minnesbilder av vad som hänt, fast de inte vill det. En del drömmer mardrömmar.
Många känner sig ensamma.
En del skäms för att det är så här hemma och har ingen att prata med.
Många känner sig svikna både av den förälder som hotar och slår, av den förälder som blir slagen och av alla andra som inte verkar se eller gör något för att förändra situationen.

Trappan

Familjestödsteamet erbjuder barnen 2-8 individuella krissamtal enligt Rädda Barnens modell som kallas Trappan.

Innan och efter barnsamtalen ingår förberedande samtal med föräldrarna, där det är möjligt även med den part som utsätter familjen för våld.

I samtalen får barnen:

  • En möjlighet att rekonstruera och bearbeta det de varit med om.
  • Kunskap om reaktioner när man lever i våldets närhet.
  • Hjälp att upptäcka och förstå mer av sina egna behov, tankar och känslor.
  • I samtalen använder vi hjälpmedel, såsom björnkort och figurer, för barnen att sätta ord på sin upplevelser.
  • Efter de individuella samtalen kan vid behov såväl barnen som mamma och pappa erbjudas ytterligare stödåtgärder.

 
 

 

 
 
 
   
 

      

 


 

  

  

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Stod-barn-och-familj/Barngrupper/Trappan/