Logga för utskrift

Individuellt stöd

Samtalsstöd kan beviljas till familjer. För att få detta görs en ansökan och därefter utreds vilken form av stöd man behöver.

Det kan innebära att familjen får stöd i form av samtal under en längre eller kortare tid av ett team bestående av socialsekreterare och behandlare. Samtalen kan vara både föräldrastödjande och för barnen samt både individuella och samtal med hela familjen eller nätverket. Kontakta Barn- och ungdomssektionens Mottagningsteam för att göra en ansökan.

Samtalen ska leda till att:

 • stärka möjligheter och resurser hos de olika familjemedlemmarna och deras nätverk.
 • stödja familjens egna resurser och hitta lösningar till en förändring.
 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Barn- och ungdomssektionen, Mottagningsteam
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35, Karlskrona
  • Telefon: 0455-30 43 09

  Telefontid:

  Vardagar

  1/9 till 30/4
  09.00-12.00, 13.00-16.30.


  1/5 till 31/8
  09.00-12.00, 13.00-16.00.

  • Ansvarig för Mottagningsteam
  • Andreas Sjöstrand
  • Verksamhetsledare
  • Telefon: 0455-30 42 94

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Stod-barn-och-familj/Familjestod/