Logga för utskrift

Ungdomar/Fältgruppen

Fältgruppen arbetar för att hjälpa ungdomar att undvika missbruk, kriminalitet eller annat nedbrytande beteende. Genom förebyggande och uppsökande arbete ger fältgruppen stöd till ungdomar och föräldrar.

Du träffar fältgruppen på skolor och fritidsgårdar, eller ute på stan på kvällar och helger. Under kontorstid kan du ringa 0455- 30 43 09. Fältgruppen har tystnadsplikt.

Anmälningar, rådgivning med mera

Ring 0455-30 43 09 om du vill göra en orosanmälning, ansöka om hjälp eller få rådgivning och tips. Vid akuta ärenden efter kontorstid kontakta sydostjouren via polisen på 114 14.

Förebyggande och uppsökande arbete

Mycket av arbetet görs ute på skolor, fritidsgårdar och andra miljöer där ungdomar befinner sig. Fältgruppen samarbetar bland annat med personal på skolor och fritidsgårdar samt med polisen.

Information, undervisning och värderingsövningar

Fältgruppen informerar ofta på skolor eller föräldramöten angående till exempel droger, våld, mobbning, hur det är att vara tonårsförälder. Det ordnas också andra utbildningar och informationsträffar för olika grupper.

Arbete anpassat till området

Fältgruppen samarbetar med Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och medverkar i olika brottsförebyggande insatser, till exempel trygghetsvandringar.

Tidiga insatser vid kriminalitet, misstanke om drogbruk

Fältgruppen träffar samtliga ungdomar som begått brott eller som misstänkts för att använda narkotika och liknande. Exempel på insatser är samtal, drogtester, medling, konsekvensprogram och ungdomstjänst.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen för barn och unga, Fältgruppen
  • Besöksadress: Hillerödsvägen 35, Karlskrona
  • Telefon: 0455-30 43 09

   
  Anmälningar

  Ring 0455-304309 för orosanmälningar, ansökningar, allmänna frågor och rådgivning.
  Telefontid under kontorstid på vardagar.

 • Kontakt

  • Ansvarig för mottagningsenheten/fältgruppen
  • Andreas Sjöstrand
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455-30 42 94

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-03-01
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Ungdomar/