Logga för utskrift

Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor

I gruppverksamheten får du möjlighet att träffa andra kvinnor med liknande erfarenheter.

Gruppverksamhet med fokus på föräldraskapet

Vi använder föräldrautbildningen "Bättre föräldraskap", ett föräldrautvecklingsprogram som vänder sig till föräldrar som vill förändra och förbättra sitt föräldraskap.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-09-19
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Familj-barn-ungdom/Vald-i-nara-relationer/Kvinnor/Gruppverksamhet-/