Logga för utskrift

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Här kan du läsa om vem som har rätt till insatser och vilka insatser som finns.

Personkrets

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

Du kan ha rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service om du behöver mycket hjälp i din livsföring och om ditt behov inte tillgodoses på annat sätt.

Insatser

1. rådgivning och annat personligt stöd (söks hos landstingets barn- eller vuxenhabilitering)

2. personlig assistans

3. ledsagarservice

4. kontaktperson

5. avlösarservice

6. korttidsvistelse

7. korttidstillsyn

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

10. daglig verksamhet (endast för personkrets 1 eller 2)

För mer information kan du kontakta Funktionsstödsförvaltningens biståndsavdelning på telefon 0455-30 30 00.
Biståndshandläggarna nås säkrast måndag-fredag 09.00 - 10.00.

Biståndsavdelning

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Ovrigt-stod/LSS/