Logga för utskrift

Stöd till vuxna

På dessa sidor hittar du information om olika former av stöd och hur du ansöker om det.

 

 

I menyn till vänster hittar du mer information om vilket stöd som finns och hur det kan utformas.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Stod-till-vuxna/