Logga för utskrift

Boende

Här finns information om olika typer av stöd och boendeformer som kan göra det möjligt för dig att hitta ett boende som passar dina behov. Det kan vara hjälp med bostadsanpassning, hemtjänst, boendestöd, servicelägenhet eller gruppboende.

Här hittar du information om boendestöd och olika boendeformer:

Bostadsanpassning

Om du har drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) kan din bostad behöva anpassas.

Information om bostadsanpassningsbidrag


Hemtjänst

Syftet med hemtjänst är att underlätta det dagliga livet så att du kan bo kvar hemma.
Hemtjänst består av hjälp med personlig omvårdnad och serviceinsatser.

Personlig omvårdnad
Det kan vara hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig och förflyttning, sköta personlig hygien men också för att du ska få möjlighet att bryta isolering, känna trygghet och säkerhet i hemmet. Insatserna utformas efter ditt individuella behov.

Serviceinsatser
Med serviceinsatser avses praktisk hjälp i hemmet, hjälp med inköp och andra viktiga ärenden. Du kan också få hjälp med dina måltider.

Eget val i hemtjänsten
I Karlskrona kommun finns sedan 2008 ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär att du kan välja utförare av den hemtjänst du är beviljad. I Karlskrona kommun finns för närvarande fyra privata utförare samt kommunen att välja på. Valfrihetssystemet innebär även att du kan byta utförare när du vill.

Din avgift är densamma oavsett vilka utförare du väljer.

Information om privata utförare

Boendestöd

Ett mer individuellt utformat stöd där personal kommer hem till dig och tillsammans gör ni det du behöver hjälp med hemma och på din fritid.

Särskilt boende

Särskilt boende kan se ut på olika sätt men delas ofta in i tre boendeformer, annan särskilt anpassad bostad, servicebostad eller gruppboende.
Stödet ska vara individuellt anpassat och tillgodose dina behov. Du kan få hjälp med att laga mat, äta och dricka, förflyttning, personlig hygien och kommunikation. Du har även rätt att få stöd i att göra tillvaron begriplig och trygg, bevara sociala kontakter och planera din vardag.
I ett särskilt boende har kommunen ansvaret för din hälso- och sjukvård.

Annan särskilt anpassad bostad
Detta är en egen anpassad bostad där du klara att bo utan fast bemanning. Men du får ändå ett personligt utformat stöd, t.ex. personlig assistans.

Servicebostad
Du bor i en egen lägenhet och har tillgång till en gemensam lokal dit du kan gå och träffa andra och den personal som stödjer dig.

Gruppbostad
Här bor du tillsammans med andra men i en egen lägenhet och har tillgång till stöd och service hela dygnet. Du får även stöd till fritid och kulturaktiviteter.

Karlskrona kommun har gruppboenden på flera olika platser runt om i kommunen.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-06
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Stod-till-vuxna/Boende/