Logga för utskrift

Personlig assistans

Personlig assistans är en insats som är avsedd för dig med mycket omfattande funktionsnedsättning som behöver stöd och för att klara de grundläggande behoven i ditt liv.


En personlig assistent ska göra det möjligt för dig att leva ditt liv som du vill och fungera i samhället på samma villkor som andra.
Din personliga assistent är ett mänskligt hjälpmedel som kompenserar din funktionsnedsättning och hjälper dig att utföra det du vill göra.
Kommunen beslutar om personlig assistans för personer som har grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka.
Om behovet av personlig assistans är mer än 20 timmar i veckan ska ansökan göras till försäkringskassan, enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

 

Vilka är de grundläggande behoven?

Med de grundläggande behoven menas att du behöver stöd och hjälp med din personliga hygien, med att klä på och av dig, med måltider, med att kommunicera med andra eller att du har behov av annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om dig.

Att välja assistansanordnare

Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Assistansen ska ges av ett begränsat antal personer, personliga assistenter. Du har ett stort inflytande över valet av dina assistenter.  Ett avtal upprättas mellan dig och din assistansanordnare kring assistansen utformning, schemaläggning och genomförande. Assistansanordnaren svarar då för det praktiska kring anställning, löneutbetalning, personal och administration.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-08-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Funktionshinder/Stod-till-vuxna/Personlig-assistans/