Logga för utskrift

Ansökan/anmälan om god man/förvaltare

Du kan få god man om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan bevaka din rätt i samhället, sköta din ekonomi eller för övrigt sörja för din person.

Ansökan

Du kan själv ansöka om god man, men dina närmaste anhöriga kan också hjälpa till med din ansökan. Uppge i ansökan om du behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person och bifoga ett läkarintyg.

Du får gärna själv föreslå någon till god man. Överförmyndarnämnden undersöker då om personen i fråga är lämplig som god man. Har du inget eget förslag på god man föreslår Överförmyndarnämnden en person.
Du träffar den föreslagna personen innan du godkänner god man. Antalet personer som har anmält intresse för uppdrag som god man är dock begränsat hos Överförmyndarnämnden.

Anmälan

Överförmyndaren kan även få en anmälan om behov, eller information om att god man behövs, från sjukhusinrättningar, kuratorer, allmänheten med flera. Överförmyndaren ska därefter utreda om förutsättningar finns för att ansöka om godmanskap till tingsrätten. Det kan då finnas anledning för Överförmyndarnämnden att ta in kompletterande utredning, till exempel i form av yttrande från vårdinrättning eller anhöriga.

Vem kan få god man/förvaltare?

Läs mer om vem som kan få god man/förvaltare?

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-11-20
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/Ansokananmalan-om-god-man/