Logga för utskrift

Förmyndare för barn

Barn är omyndiga fram till 18-årsdagen. Vårdnadshavaren är förmyndare om inget annat sägs. Då är föräldrarna barnets ställföreträdare.

Om inget av barnets föräldrar kan vara vårdnadshavare ska Tingsrätten utse en eller två vårdnadshavare. Vårdnadshavaren blir automatiskt förmyndare om inte Tingsrätten anser något annat.

Lagen utgår från att förmyndare/vårdnadshavare vill sina barns bästa.

Barn på en blomsterängBarnets egendom

Om barnen får tillgångar över ett prisbasbelopp ska tillgångarna vara överförmyndarspärrat. Spärren kan ej tas bort förrän barnet är myndigt.

Barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert och ge en rimlig avkastning. Överförmyndarnämndens samtycke krävs:

  • om barnet ska köpa eller sälja en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  • om barnet ska ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt, eller bostadsrätt
  • om barnet ska låna eller låna ut pengar
  • om barnet ska driva rörelse

Om någon vill testamentera till ett barn och vill att Överförmyndarnämnden ska ha kontroll över tillgångarna genom överförmyndarspärrat konto kan givaren begära detta i sin förfrågan hos Överförmyndarnämnden.

Om Överförmyndarnämnden misstänker att förmyndare missköter sina barns egendomar kan Överförmyndarnämnden besluta om skärpande föreskrifter, vilket kan innebära att bankkonton spärras och att det ställs krav på redovisning. Detta gäller oavsett hur stora eller små tillgångarna är.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-10-31
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/Formyndare-for-barn/