Logga för utskrift

Förordnande som god man eller förvaltare

När Tingsrätten beslutat om förordnande av god man eller förvaltare utfärdar Överförmyndarnämnden registerutdrag om ställföreträdarskap. Detta sänds hem till god man/ förvaltare.

Det är viktigt att god man/förvaltare noga läser sitt förordnande:

  • God man/förvaltare har varken rätt eller skyldighet att överträda vad förordnandet omfattar.
  • Om god man /förvaltare företar en rättshandling utanför sitt förordnande blir handlingen ogiltig. 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Forordnandet-/