Logga för utskrift

Huvudman med funktionshinder

Att sörja för en person med funktionshinder innebär att god man/förvaltare verkar för att huvudmannen får en bra tillvaro, anpassad till huvudmannens funktionshinder.

God man/ förvaltare ska företräda huvudmannen vid de möten som genomförs angående huvudmannens bostad, arbete och fritid och ta reda på vilka insatser samhället kan bistå med.

Exempelvis kan god man/förvaltare ansöka om kontaktperson enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Man kan ansöka om stöd och service enligt två lagar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen, SoL. LSS och SoL är rättighetslagar, vilket innebär att man vid avslag kan överklaga kommunens beslut till Länsrätten.

Enligt LSS kan man begära att få en individuell plan där målsättningar och utformning av stödet ska framgå.

Några av de insatser man kan få enligt LSS:

 • Rådgivning och annan personlig service 
 • Personlig assistent 
 • Ledsagarservice 
 • Kontaktperson 
 • Avlösarservice 
 • Korttidsvistelse utanför hemmet

Några av de insatser man kan få enligt SoL:

 • Hemtjänst 
 • Färdtjänst 
 • Ledsagarservice 
 • Avlösarservice 
 • Särskilt boende

Förkortningar

LSS=Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

SoL=Socialtjänstlagen

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-10-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Huvudman-med-funktionshinder-/