Logga för utskrift

Upplysningar till Överförmyndarnämnden

En god man ska hålla Överförmyndaren underättad om sådana åtgärder från huvudmannens sida som kan påverka god mans förvaltningsansvar i mer betydande omfattning.

En aktiv huvudman kan exempelvis omöjliggöra för god man att utöva uppdraget på ett tillfredställande sätt.

God man är i övrigt skyldig att lämna Överförmyndaren de upplysningar om sin verksamhet som Överförmyndar-nämnden begär.

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-03-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man--forvaltare-/Upplysningar-till-Overformyndarnamnden/