Logga för utskrift

God man för ensamkommande barn

Här kan du läsa om vad det innebär att vara god man för barn som kommit till Sverige utan sina föräldrar.

Barn som kommit ensamma till Sverige ska få en god man som ska hjälpa barnet i vårdnadshavarens ställe. Det betyder att den gode mannen ska bestämma i alla de frågor som rör barnet, till exempel ekonomiska och rättsliga frågor.

Vad gör en god man?

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Ansöka om uppehållstillstånd och stödja barnet vid Migrationsverkets utredning.
 • Se till att barnet får hälsovård, sjukvård och tandvård.
 • Hjälpa barnet att få en skolgång som fungerar.
 • Söka bidrag från Migrationsverket och socialtjänsten.
 • Sköta barnets ekonomi.

God man är inte den som försörjer barnet eller har vårdnaden. Det ansvaret har istället socialtjänsten, familjehemmet eller HVB-boendet.

Den gode mannen behöver inte vara den som följer med barnet till exempelvis läkarbesök eller fritidsaktiviteter. Det kan istället vara personal från HVB-boendet eller den kontaktperson barnet fått från socialtjänsten som gör det.

Vem kan bli god man?

Du behöver:

 • vara beredd på att jobba med barn i en utsatt situation.
 • känna till barns behov i olika åldrar och förstå barnets situation.
 • känna till skola, vård och myndigheters ansvar, med mera.
 • kunna prata, läsa och skriva svenska.

Hur länge är man god man?

Uppdraget som god man är tillfälligt och tar automatiskt slut när barnet fyller 18 år.

Det kan ta slut tidigare om:

 • barnets föräldrar kommer till Sverige och kan bli vårdnadshavare och förmyndare igen.
 • barnet lämnar Sverige.
 • en särskilt förordnad vårdnadshavare utses, det är en person som tar över rollen som vårdnadshavare för barnet.

Är du intresserad?

Klicka här för att lämna en intresseanmälan

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-12-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/God-man--forvaltare/God-man-for-ensamkommande-barn/