Logga för utskrift

Så hanteras dina journaler

En patientjournal upprättas hos varje vårdgivare som du har. För att kunna ge en snabbare och säkrare hjälp kan de olika vårdgivarna be att få läsa dina journaler som finns hos andra vårdgivare. Det kallas sammanhållen journalföring och det är du som patient som avgör om du vill att dina journaler ska delas.

All vård av patienter måste journalföras. Journalen är ett stöd för oss som arbetar i vården för att vi ska kunna ge dig en god och säker vård.

Vårdgivare, till exempel landstinget, kommunen eller en privat vårdgivare, har möjlighet att på elektronisk väg dela med sig av journaluppgifter till varandra oavsett var man sökt vård.

Du måste svara ja för att någon ska få läsa din journal

Om någon vill se den journal som du har hos Karlskrona kommun måste de först fråga dig om de får läsa den. Om du svarar ja kan de då enkelt ta fram din journal i sin dator.

Det är bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete som har rätt att läsa i din journal.

Om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring

Du kan också välja att inte vara med i sammanhållen journalföring. Då spärrar du de uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare.

Ring kommunens växel 0455-30 30 00 och be att få tala med medicinskt ansvarig sjuksköterska eller tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast så hjälper de dig.

Om du spärrar uppgifter ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.

De här uppgifterna kan andra vårdgivare se

De uppgifter om dig som Karlskrona kommun gör tillgängligt för andra vårdgivare är:

  • Personuppgifter: ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov.
  • Funktionstillstånd/nedsättning: vad du klarar själv respektive inte klarar själv.
  • Vård och Omsorgsplan: t ex pågående ordinationer och aktuella bedömningar.
  • Uppmärksamhetssignaler: t ex överkänslighet och smitta

Effektivare och säkrare vård

För dig som patient betyder sammanhållen journalföring enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling.

Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna.

Höga säkerhetskrav

Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan olika vårdgivare. Vårdpersonal måste identifiera sig med e-legitimation för att ta kunna ta del av informationen.

Det är bara personal som har behov av informationen och som du har en aktuell patientrelation med som med ditt samtycke har rätt att läsa journalen.
Det ska alltid gå att spåra vilka som haft tillgång till din journal via en så kallad logglista.

Som patient har du rätt att själv ta del av loggarna, kontakta aktuell vårdgivare.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-02-11
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Hemsjukvard/Sa-hanteras-dina-journaler/