Logga för utskrift

Karlskrona behandlingshem

Karlskrona behandlingshem erbjuder män över 18 år med ett missbruk av narkotika och/eller alkohol att få behandling hos oss.

Vi är 9 personer som arbetar på Karlskrona behandlingshem. Två personer som arbetar dagtid på vardagar och 6 personer som arbetar enligt schema dygnet runt samt en kock.

Karlskrona behandlingshem ligger på Gullberna park i Karlskrona och har 15 platser. Behandlingstiden varierar och anpassas individuellt. Syftet med din vistelse är att du ska kunna bli drogfri och självständig individ med ansvar för din livssituation.

Behandlingshemmet jobbar utifrån följande grundprinciper:

Holistiskt synsätt - Vi arbetar med samtliga delar du behöver för att kunna leva ett självständigt liv.

Symtomtolerans - Det ska finnas tolerans för avvikande beteende och symtom av olika slag.

Frivillighet - Du befinner dig frivilligt här och har valt att komma hit för att du anser dig behöva hjälp.

Solidaritet - att vara solidarisk innebär att ta ansvar för sig själv och andra.

Öppenhet - det är viktigt att kommunicera och att prata direkt till varandra och inte om varandra.

Medvetenhet - för att förändra ditt liv måste du bli medveten om ditt mönster och beteende. Du behöver också bli medveten om hur samhället fungerar.

Genomförandeplan - varje individ som är inskriven får en kontaktperson och tillsammans med denna görs en individuell plan med fokus på vilka känslomässiga och praktiska frågor du behöver arbeta med för att uppnå dessa mål.

Vi erbjuder tillsammans med Socialförvaltningens vuxenstöd gruppbehandling, KBT, psykodynamisk terapi, anhörigstöd, motivationshöjande samtal både individuellt och i grupp samt jag-stärkande samtal.

Drogtester genomförs slumpmässigt.

Vår förhoppning är att alla som avslutar sin vistelse på ett planerat sätt ska ha bostad, en ordnad ekonomi samt sysselsättning/jobb. Vi arbetar således tillsammans med dig med alla de externa aktörer som behövs i just din process.

Vård på Karlskrona behandlingshem beviljas genom beslut om bistånd av handläggande socialsekreterare.

För att göra en ansökan om bistånd kontakta Avdelningen Vuxnas mottagningstelefon: 0455-30 43 90.

  • Kontakt

    • Karlskrona behandlingshem
    • Göran Mattsson
    • Enhetschef
    • Telefon: 0455-30 36 43

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-28
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Behandlingshem-for-vuxna-missbrukare/