Logga för utskrift

Ansökan

Om du vill ansöka om stöd eller behandling på grund av ditt alkohol- och/eller narkotikaberoende, kontaktar du mottagningen vid Avdelningen vuxna. Genom mottagningen kan du få information om verksamheten eller göra en ansökan/anmälan.

Behandling beviljas som bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Mottagningen tar även emot anmälningar om man är orolig över någon som har problem med alkohol och/eller narkotika.

Du når oss genom mottagningstelefonen eller genom att besöka oss och prata med en socialsekreterare i mottagningen.

Att delta i öppenvårdsverksamheten är kostnadsfritt. Är du i behov av heldygnsvård/omsorg på boende eller behandlingshem tar vi ut en vårdavgift.

 

 

 Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-28
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Hur-du-soker-behandling-for-alkohol--drog--eller-spelberoende/