Logga för utskrift

Tack för din intresseanmälan

Vi har mottagit din intresseanmälan och kommer att höra av oss.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-12-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Kontaktperson/Intresseanmalan/Tack-for-din-intresseanmalan/