Logga för utskrift

Provtagning

Drogtester avseende utandningsprov och urinprov är en tjänst som kan tillhandahållas för de personer som har en uppdragsgivare. Ex. socialtjänst, kriminalvårdsmyndighet, skolan etc.

Öppettider:

Måndag 09.00-12.00 13.00-15.30
Onsdag 09.00-12.00
Fredag 09.00-12.00

 

Andra möjligheter för öppethållande kan förekomma, men då efter överenskommelse med ansvarig behandlare vid provtagningen.

 

  • Kontakt

    • Socialförvaltningen
    • Avdelningen vuxna
    • Provtagning
    • Telefon: 0455-30 43 23

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-28
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Oppenvardsbehandling/Provtagning/