Logga för utskrift

Tolvstegsbehandling

Gruppbehandling enligt 12-stegs metoden.

En psykosocial behandlingsform som bygger på anonyma alkoholisters tolv steg och dess synsätt om att alkoholberoende är en sjukdom. I behandlingen ingår reguljära möten inom olika tolvstegsprogram, som det sen är meningen att man skall fortsätta gå på även efter behandlingen. Metoden är idag en av de mest tillämpade behandlingsmetoderna.

 • Kontakt

  • Socialförvaltningen
  • Avdelningen Vuxna
  • Vuxenstödsenheten
  • Göran Mattsson
  • Enhetschef
  • Telefon: 0455- 30 36 43

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-02-14
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Missbrukberoende/Oppenvardsbehandling/Tolvstegsbehandling/