Logga för utskrift

Service och reparation

Du kan få bidrag för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av speciell utrustning som har bekostat med bostadsanpassningsbidrag.

Vid felanmälan på bostadsanpassningen kontaktar du handläggare på telefon 0455-30 33 62, 0455-30 44 40 eller 0455-30 50 25.

Vilka reparationer och service kan du få bidrag till?

Bidrag till besiktning, reparation och service ges bara när det gäller tekniskt avancerade installationer eller utrustning. Det handlar till exempel om lyftanordningar, spisvakter, dörrautomatik, bidétoaletter sam höj- och sänkbara enheter.

För övriga åtgärder som till exempel stödhandtag, trösklar, trätrall, duschkabin med mera får du inte bidrag till reparationer, underhållet ska normalt skötas av den enskilde.

Bidrag kan aldrig ges om skadan beror på vanvård, onormalt användande, vandalisering eller att serviceanvisningar inte har följts. I sådana fall måste du själv betala reparationen.

När behovet av installerad utrustning upphör

När behovet av teknisk utrustning, ramper eller specialutrustning upphör för dig ska du, närstående eller annan person meddelar detta till kommunen.

Lyftanordningar, spisvakter, elrullstolsgarage, dörrautomatik och sträckmetallramper kan monteras ner under förutsättning att utrustningen går att återanvändas.

Felanmälan och kontakt

För mer information kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag på telefon 0455-30 33 62, 0455-30 44 40 eller 0455-30 50 25.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-09-05
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Familj--omsorg/Pengar--bidrag/Bostadsanpassningsbidrag/Service-och-reparation/