Logga för utskrift

Hur man spärrar för cookies

Om du använder Internet Explorer gör du då så här:

  1. Gå in under Verktyg/Tools
  2. Välj Internetalternativ/options
  3. Välj Fliken Sekretess/Secrecy
  4. Klicka på Avancerad/Advanced. Där kan du sedan välja om du accepterar eller nekar cookies, eller om du vill ha en fråga överallt där cookies förekommer.

Om du använder Netscape gör du så här:

  1. Gå in under Redigera/Edit
  2. Välj Inställningar/Preferences
  3. Klicka på Privacy&Security följt av Cookies. Där väljer du sedan lämpligt alternativ.

Sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna.

 

Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, Tfn 0455-30 30 00, Fax 0455-30 30 30, This is an email address Ungdomskontakter: This is an email address

Sidan uppdaterad: 2009-12-07
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/For-dig-som-ar/Ung-i-Karlskrona/Snabblankar-i-webbfoten/Om-webbplatsen/Hur-man-sparrar-for-cookies-/