• Du är här:
 • Start
 •  / Om förskolan

Om förskolan

Välkommen till Tallbackens förskola!

Tallbackens förskola ligger precis intill både skola och skog men ändå centralt i Rödeby. I närområdet har vi tillgång till bland annat skogsområden, Rödebyskolan (förskoleklass-år 9) och bibliotek.

Vi är en förskola som är certifierad både i Qualis och Grön flagg. Vid vår Qualis-granskning 2016 fick vi 112 p av 126 möjliga vilket gjorde att vi tillsammans med Thunells förskola blev bäst i Sverige vid första granskningen.

Vi har fem åldershomogena hemvister med en stor utegård. Den pedagogiska inne- och utemiljön är anpassad efter ålder för att stimulera och utmana barnen i deras lärande. Vi arbetar projektinriktat inom naturvetenskap. Varje hemvist har ett utvalt delprojekt som är valt utefter barnens undersökande i sin lek.

 • Humlans hemvist (barn födda 2016)
 • Biets hemvist (barn födda 2015)
 • Myrans hemvist (barn födda 2014)
 • Rävens hemvist (barn födda 2013)
 • Ugglans hemvist (barn födda 2012)

Tallbackens förskola och Thunells förskola fungerar som en enhet vilket innebär att våra verksamheter är uppbyggda på samma sätt. Pedagogerna har nära samarbete samt träffas varje månad i nätverk där vi reflekterar tillsammans samt utbyter kunskap och erfarenheter.

Thunells förskola

 

aktuellt just nu..

Fokus på hållbarhet och naturvetenskap i förskolan med hjälp av nationell forskning stärker kvalitén , handledning med forskaren Cecilia Caiman.

 

 • Förskolechef


  Förskolechef
  Ann-Charlotte Wernered 
  tel. 0455-30 35 50
  E-post: This is an email address

   

  Synpunkter, klagomål och förslag
   

   

  BRA ATT VETA OM FÖRSKOLAN

  Försäkring.
  Alla barn i Karlskrona kommun är olycksfallsförsäkrade.

  Tystnadsplikt.
  All personal på förskolan inklusive elever har tystnadsplikt.

  Stängning.
  Enligt beslut i Barn-och ungdomsnämnden har förskolan rätt att stänga två gånger per termin. Dessa dagar har personalen fortbildning eller planeringsdag.

  Elever.
  När verksamheten tillåter tar vi emot elever. De kommer från grundskola, gymnasium och högskola.

  Buss.
  Vi har gemensamt tagit beslut att inte köra barnen i våra egna bilar. Vi åker kommunalt eller hyr egen buss.

Tallbackens förskola Besöksadress: Rödebyvägen 42A, 370 30 Rödeby
Telefon: 0455-303897 e-post: This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-09-21
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Forskolor/Tallbackens-fsk/Om-forskolan1/