• Du är här:
 • Start
 •  / Om förskolan

Om förskolan

Välkommen till Thunells förskola!

Thunells är belägen i ett bostadsområde i Rödeby. I närområdet har vi tillgång till bland annat skogsområden, Rödebyskolan (förskoleklass-år 9) och bibliotek.

Vi är en förskola som är certifierad både i Qualis och Grön flagg. Vi har fem åldershomogena hemvister med en stor utegård. Den pedagogiska inne- och utemiljön är anpassad efter ålder för att stimulera och utmana barnen i deras lärande. Vi arbetar projektinriktat inom naturvetenskap. Varje hemvist har ett utvalt delprojekt som är valt utefter barnens undersökande i sin lek.

 • Torpets hemvist (barn födda  2016)
 • Ängens hemvist (barn födda 2015)

Torpets och Ängens hemvister utgör tillsammans Lillstugan.

 • Täppans hemvist (barn födda 2014)
 • Verandans hemvist (barn födda 2013)
 • Stugans hemvist (barn födda 2012)

Täppan, Verandan och Stugan utgör tillsammans Storstugan.

 

Thunells förskola och Tallbackens förskola fungerar som en enhet vilket innebär att våra verksamheter är uppbyggda på samma sätt. Pedagogerna har nära samarbete samt träffas varje månad i nätverk där vi reflekterar tillsammans samt utbyter kunskap och erfarenheter.

Tallbackens förskola

 

aktuellt just nu..

Fokus på hållbarhet och naturvetenskap i förskolan med hjälp av nationell forskning stärker kvalitén , handledning med forskaren Cecilia Caiman.

 

 • Förskolechef


  Förskolechef
  Ann-Charlotte Wernered 
  tel. 0455-30 35 50
  E-post: This is an email address

   

  Synpunkter, klagomål och förslag
   

   

  BRA ATT VETA OM FÖRSKOLAN

  Försäkring.
  Alla barn i Karlskrona kommun är olycksfallsförsäkrade.

  Tystnadsplikt.
  All personal på förskolan inklusive elever har tystnadsplikt.

  Stängning.
  Enligt beslut i Barn-och ungdomsnämnden har förskolan rätt att stänga två gånger per termin. Dessa dagar har personalen fortbildning eller planeringsdag.

  Elever.
  När verksamheten tillåter tar vi emot elever. De kommer från grundskola, gymnasium och högskola.

  Buss.
  Vi har gemensamt tagit beslut att inte köra barnen i våra egna bilar. Vi åker kommunalt eller hyr egen buss.

Thunells förskola Besöksadress: Parkvägen 6, 370 30 Rödeby
Telefon: 0455-303892 e-post: This is an email address

Sidan uppdaterad: 2017-09-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Forskolor/Thunells-fsk/Om-forskolan1/