Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Rosenholms förskola

Rosenholms förskola

Huvudbild
Adress
Arenavägen 15
Karlskrona
Kontakt

Biträdande förskolechef
Karin Lundström
0455 - 30 51 18

Rosenholms förskola ligger i det natursköna området Rosenholm med egen gård och närhet till flera olika miljöer och anläggningar för lek och idrott. För att möjliggöra ett mångsidigt och sammanhängande lärande arbetar vi temainriktat. Barnen har inflytande och blir delaktiga när vi utgår från deras initiativ och intressen. Vi ger barnen möjligheter att utforska och vara aktiva i sitt eget lärande, i lekfulla former.

Utförare
Kommunal Kommunal eller fristående förskola.
Antal barn
36 Placering i förskola sker löpande under året. Uppgiften uppdateras i april och oktober varje år.
Senast uppdaterad 4 jan 2015

Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona,
Telefon 0455-30 30 00, This is an email address
Sidan uppdaterad: 2016-11-22
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Hitta-och-jamfor-service/Forskolor/Rosenholms-forskola/