Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Tvings förskola

Tvings förskola

Huvudbild
Adress
Bokhultet
Tving
Kontakt

Förskolechef
Elisabeth Nilsson
0455 - 30 38 86

Förskolan Tvingeling har naturen in på knuten och ligger bredvid Tvings skola och fritids. Förskolan består av tre avdelningar varav en är lokalintegrerad i skolans lokaler. Förskolans gemensamma tema är Naturens material och liv.

Barnen är mycket utomhus, och de yngre sover i vagnar i den fria luften! Vår inne- och utemiljö utmanar och stimulerar barnen i deras lärande.

Utförare
Kommunal Kommunal eller fristående förskola.
Antal barn
47 Placering i förskola sker löpande under året. Uppgiften uppdateras i april och oktober varje år.
Senast uppdaterad 4 jan 2015

Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona,
Telefon 0455-30 30 00, This is an email address
Sidan uppdaterad: 2015-11-17
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Hitta-och-jamfor-service/Forskolor/Tvings-forskola/