Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / HS Service & Support

HS Service & Support

Huvudbild
Länkar
Adress
Rosenholmsvägen 1
371 46 Karlskrona
Webbsida
HS Service & Support

Vår personal är erfaren, engagerad och kompetent utifrån de områden de arbetar med. Vi har valt att dela upp vår hemtjänst i tre olika avdelningar: omvårdnad, städ och tvätt. Detta för att tillvara varje personals kompetens. Vad avser insatsen städ har personalen alltid egen utrustning med sig, allt från dammsugare till medel. Vi tvättar i vårt eget tvätteri i Backabo, Karlskrona

Genom att både i ord och handling visa respekt för brukarens behov, förutsättningar och önskemål. Rutiner för intern kvalitetsuppföljning finns.

Bemötande från personalen
100% Brukarundersökning: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
Hur nöjd är du med din hemtjänst?
97% Brukarundersökning: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har
Har personalen tillräckligt med tid för sitt arbete hos dig?
93% Brukarundersökning: Brukar personalen ha tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Information om förändringar
86% Brukarundersökning: Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar tex byte av tid/dag förseningar personalförändringar?
Utförare
Privat Kommunal eller fristående hemtjänst
Senast uppdaterad 24 mar 2015

Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona,
Telefon 0455-30 30 00, This is an email address
Sidan uppdaterad: 2015-11-19
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Hitta-och-jamfor-service/Hemtjanst/HS-Service--Support/