Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Kungsmarken

Kungsmarken

Huvudbild
Adress
Kungsmarksvägen 45
371 44 Karlskrona

Karlskrona kommuns hemtjänst i egen regi utför hemtjänst i hela kommunen. Vi har engagerad och erfaren personal som arbetar med våra brukares individuella behov och önskemål i fokus. Majoriteten av medarbetarna är utbildade undersköterskor. Alla som arbetar inom hemtjänsten bär tjänstelegitimation.

Varje brukare erbjuds en kontaktperson som arbetar för att ta tillvara individuella intressen och önskemål och göra dem kända i hemtjänstgruppen. Tillsammans med varje brukare planerar vi utförandet av insatser och upprättar en genomförandeplan.

Hos oss finns även den gemensamma tvättverksamheten på Gullberna som är riktad till brukare som har ett beslut på tvätt. Tvättverksamheten hämtar och lämnar tvätt hos brukaren. Tvätten sorteras, tvättas, torkas eller manglas och packas in före leverans. Alla produkter som används i tvätteriet är miljövänliga.

Tvättverksamheten servar områdena Trossö, Mellanstaden, Lyckeby, Rödeby, Jämjö och Fågelmara.

Resultat för Kungsmarkens hemtjänstgrupp utifrån senaste brukarundersökningen:

Bemötande från personalen
100% Brukarundersökning: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?
Hur nöjd är du med din hemtjänst?
92% Brukarundersökning: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har
Har personalen tillräckligt med tid för sitt arbete hos dig?
67% Brukarundersökning: Brukar personalen ha tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?
Information om förändringar
58% Brukarundersökning: Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar tex byte av tid/dag förseningar personalförändringar?
Utförare
Kommunal Kommunal eller fristående hemtjänst
Senast uppdaterad 8 feb 2018

Besöksadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona,
Telefon 0455-30 30 00, This is an email address
Sidan uppdaterad: 2018-02-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Hitta-och-jamfor-service/Hemtjanst/Kungsmarken/