Logga för utskrift

Trafiksäkerheten på Verköleden

Ämnet skapat av VerköBo 2017-11-20 15:09

När planeras det att förbättra trafiksäkerheten på Verköleden?

Jag har läst att ni planerar att öka hastigheten till 60km/h på Verkö. Stämmer det?
Ska hastigheten höjas till 60km/h då borde en del förbättringar göras för att undvika olyckor.
Gör ett övergångsställe vid Ängholmen, där man måste passera Verköleden för att komma till Hananäsvägen och Ängholmen.
Gör trottoar till busshållplatsen vid Ängholmen. Idag måste man gå längs med vägen för att gå till den hållplatsen.
Gör ett övergångsställe vid Toras väg.
Sätt upp fartgupp, fartkameror ngt för att hålla nere hastigheten. Idag kör ingen 50km/h på Verkö. Vilken hastighet tror ni det blir om där står 60km på skylten.

Det borde även sättas upp staket mellan cykelbanan och vägen på hela Verköleden. Finns det ngn plan för det?


PA

Inlägget gjordes 2018-01-04 08:35

Tack för det glädjande beskedet 3 januari! 

Bibehållen låg skyltad hastighet, kompletterat med verkningsfulla åtgärder för att hastighetsgränsen även följs (t.ex. fartkameror (är de meningsfulla för utländska bilar?), blåskontroller efter färjan eller vägbulor) samt övergångsställen och gångbana till busshållplatserna, så finns det hopp.

 

Kommunikation- och marknadsföringsavdelningen

Inlägget gjordes 2018-01-03 15:01

Hej!

Hastighetsplanen som ligger till grund för kommande hastigheter i Karlskrona kommun påbörjades redan 2011 och utgår från de förutsättningar som fanns då.

Vi som i dag arbetar med att se till att hastighetsplanen genomförs har nyligen påbörjat jobbet. Vi håller på att se över planen och även vad som har hänt sedan 2011 på de vägar och i de områden som finns med.

Förutom att vi mäter aktuella hastigheter och antal fordon per dygn på olika vägar går vi igenom de förslag på åtgärder som lämnats till kommunen.
Det är mycket nytt som skall med i beräkningarna, även när det gäller Verköleden.

Drift- och serviceförvaltningen kommer att föreslå att det i kommande trafikutskott beslutas att 50-sträckorna på Verköleden bibehålls och att hastigheten på 70-sträckorna sänks till 60 kilometer i timmen.

Ni som har fler frågor är välkomna att ringa mig.

Med vänlig hälsning
Johan Lindh
Trafikingenjör
Drift- och serviceförvaltningen

0455-30 31 46

 

Lyckebybo

Inlägget gjordes 2018-01-03 11:29

Trots att det i denna dialog med kommunen har beskrivits flera farliga tillbud på Verköleden så har drifts- och serviceförvaltningen ännu inte svarat om det finns någon planering med mera konkreta åtgärder för att höja trafiksäkerheten. Det är meningslöst med en dialog om inte kommunen svarar. Första inlägget publicerades redan 20 november 2017. Om kommunen bedömer att det inte behövs några åtgärder för att höja trafiksäkerheten på Verköleden så är det också en viktig information.

VerköBo

Inlägget gjordes 2017-12-21 16:19

Tack för ditt svar Johan!
Bra att säkerheten är högt prioriterad. Låter bra att ni ska se över situationen, jag hoppas ni ser över läget innan hastigheten höjs.

Verköbo

Inlägget gjordes 2017-12-20 11:27

Hastigheten på Verkö.

Det finns en  enkel metod för att få ner hastigheten på nuvarande  50-sträcka när det gäller främst lastbilstrafiken men även personbilostrafiken och det är att införskaffa 2 fartkameror från Trafikverket. Sätt en vid busshållplatsen  Ringö Södra på väg mot Verkö och en strax innan avfart till skolan.Börja med detta och se vad det får för följder. Jag är livrädd när jag kör från Verkö och möter dessa lastbilar som formelettbilar. Det gäller att hålla koll på kapell vintertid ifall stora isflak  kommer fallande och likadant om lasten är tillräckligt surrad på flaket. Frågan är inte om utan när en olycka händer.

Vittus

Inlägget gjordes 2017-12-20 10:07

Kl 9 tisdag morgon. Kör från Verkö mot Staun. På 50-sträckan kommer förstås en lastbil ikapp och lägger sig bakom så nära att jag inte ens kan se hans lyktor. Samma sak upprepas vid  Lyckebyån och vid Amiralen. Men vid Amiralen väljer lastbilen högerfilen, kör om mig på fel sida och svänger sedan tillbaka till rakt-fram-filen, över spärrlinjer, prejar mig mot refugen, tar med min högra frontskärm i sina bakhjul, kör vidare, klarar inte av rondellen i 80 km/h utan där kommer jag åter före honom. Vi svänger sedan åt olika håll. Han kan inte ens skylla på att han hade "bråttom till färjan", för han var på väg Från den.

Men Kommunen tycker att trafiksäkerheten på Verköleden är så bra att hastighetsgränsen borde höjas. Varför? Är det för att anpassa skyltarna till den i praktiken rådande hastigheten? I så fall får ni höja till 90. Det kan bli ett visst svinn av Lyckebybor (som blir ihjälkörda) men det gör kanske inget? Det viktigaste är väl att Lastbilarna kommer fort fram? 

Varför vill Kommunen låta de östeuropeiska lastbilschaufförerna på genomresa ha initiativet? Varför vill inte Karlskrona Kommun bestämma i sin egen stad? Vi som bor här och betalar skatt, det är vi som är Karlskrona Kommun. Varken de östeuropeiska lastbilschaufförerna eller Stena Line betalar en krona i skatt här. Tjänstemännen på kommunkontoret arbetar på uppdrag av oss karlskroniter. Ni ska skydda karlskroniternas intressen, inte de östeuropeiska lastbilschaufförernas. 

 

Johan Olsson

Inlägget gjordes 2017-12-20 08:06

Hej

Trafiksäkerheten är högt prioriterad och alla era synpunkter har gått vidare till de tjänstemän som jobbar med frågan.

Kommunen kommer att se över trafikläget på Verköleden men just nu kan vi tyvärr inte säga något om när det kommer att ske eller vilka eventuella åtgärder som skulle kunna vara möjliga.

Hälsningar

Johan, kommunikationsavdelningen


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-08
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Trafiksakerheten-pa-Verkoleden/