Logga för utskrift

Tvätta bilen/båten på garageuppfarten

Ämnet skapat av L 2017-10-06 15:43

Vad säger den kommunala miljöpolicyn om att fastighetsägare/hyresgäster står och tvättar sina bilar-båtar-motorcyklar på garageuppfarter/parkeringar? Rinner rakt ned i gatubrunn, till reningsverk.

Själv tycker jag att kommunen ska informera tydligt vad som gäller, på hemsidor-i kommunala utskick-elller/ock på tydligt sätt i BLT, Syöstran, Radio Blekinge.

Vi svenskar talar ju så gott om vårt miljöengagemang, kan vi inte börja "göra praktiskt miljöarbete, också?"


M.Johnsson

Inlägget gjordes 2017-12-11 09:52

Rengöringsmedel som till exempel avfettningsmedel, schampo, medel mot rost, kylarvätskor, spolarvätskor och vax avlägsnas också vid biltvätt.

Det för närvarande bästa alternativet är att tvätta sin bil vid en fordonstvätt med godkänd reningsutrustning. Det betyder att stora delar av föroreningarna skiljs bort, innan vattnet sedan leds till det kommunala reningsverket där ytterligare rening sker. Vid många nya tvätthallar har man dessutom möjlighet att återanvända tvättvattnet. Hör med Din mack hur långt de har kommit med att anpassa sin fordonstvätt till de nya reglerna för fordonstvätt.

Om du ändå väljer att tvätta bilen där ingen uppsamling och avskiljning av farliga produkter sker finns det några enkla saker som du bör ta hänsyn till:

Placera bilen på ett underlag av gräs eller grus, detta ger avloppsvattnet en chans till viss rening innan det når dagvattenbrunnen eller diket.Se till att det inte finns någon dricksvattenbrunn i närheten som kan påverkas.Använd miljöanpassade avfettningsmedel och tvättmedel, till exempel svanenmärkta produkter eller produkter märkta med Bra Miljöval.Använd bara starka medel där det verkligen behövs.Motortvätta inte själv! Låt en särskild utrustad verkstad ta hand om motortvätten.

Vad säger lagen? I Miljöbalken finns regler om att alla som tänker göra något som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller för miljön ska förebygga och hindra att en sådan skada sker. Lagen säger också att alla ska undvika att använda sådana kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller för miljön, om de kan ersättas med mindre farliga produkter.

Detta gäller även när man tvättar bilen. Om man tvättar bilen på gatan är detta ett felaktigt sätt att hantera kemiska produkter.

Henke

Inlägget gjordes 2017-12-08 15:04

Vems ansvar är detta se till att detta följs? I området där jag bor tvättas det bilar dagligen till höger och vänster under vår, sommar och höst. Har nån gång vänligt påpekat att det inte är okej men har då blivit aggressivt bemött av vederbörande. En fet böteslapp är nog enda sättet att på allvar komma till rätta med bekymret. Skolan kan nog göra sitt för att informera alla unga och se till att föräldrarna får skämmas lite extra.

Robert Månsson

Inlägget gjordes 2017-11-01 07:41

Svar till Blomman:

Ja, det är tvättmedlet och partiklar som är källan till skadan på miljön. Problemet med att släppa detta i dagvattensystemet är att det koncentreras till de punkter där dagvattnet släpps ut i vår omgivning.

 

Blomman

Inlägget gjordes 2017-10-28 10:10

Med anledning av svaret på tvätt av bilar, ev. båtar på uppfarter. Varför kan det vara farligt för miljön då det som hamnar på bilen kommer ju ifrån vägar och luften. Hamnar det inte på bilen så hamnar smutsen på gatan ändå? Är det tvättmedlet eller det som bromsarna genererar som är så miljöfarligt. Förklaring önskas.

Anno2069

Inlägget gjordes 2017-10-17 07:11

Menar ni på fullt allvar att när vi har fått upp båten ur sjön ska rulla några extra mil med 30-släp för att skölja av båten???

 

L

Inlägget gjordes 2017-10-14 14:01

Hej Eva

Jag betvivlar inte kommunens ambitioner, men min bild är att respekten för tvättförbudet är svagt. Anledningen till mitt inlägg var att jag under två dagar finner tre fastighetsägare tvätta sina bilar/båtar, i mitt närområde.

Sannolikheten för att dessa är undantagen från att inte åka till bil och båttvätt får väl anses liten.

Antingen bryr man sig inte, trots insikt och kunskap, eller har kommunens budskap inte nått alla.

 

Daniel Jonasson

Inlägget gjordes 2017-10-14 12:13

Folk behöver bötfällas. 

Folk som inte bryr sig lär sig aldrig heller. 


Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-12-11
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Gor-din-rost-hord/Diskussionsforum/Tvatta-bilenbaten-pa-garageuppfarten/