Logga för utskrift

Att jobba hos oss

I Karlskrona kommun arbetar mer än 5 000 personer. Kommunen är Blekinges största arbetsgivare. Våra största verksamhetsområden är förskola och skola samt vård och omsorg, men vi arbetar också med bibliotek, parker, idrott, kultur, gator och mycket mer.

Personalpolitik

Personalpolitiken i Karlskrona kommun ska präglas av kvalité, tydliga mål och med resultatkrav som följs upp, för att alltid vara riktiga/relevanta. Målet är att alla ska känna sig motiverade och delaktiga genom att vi bygger upp en framsynt och aktiv personalpolitik.

Personalprogram

Det personalpolitiska programmet är resultatet av ett gemensamt arbete som nästan alla medarbetare i Karlskrona kommun deltagit i. Under tre månader vintern 2011 – 2012 har cirka 90 procent av alla medarbetare under 500 arbetsplatsträffar tänkt till om hur vi vill ha det på jobbet för att kunna lämna bästa tänkbara service till Karlskronaborna.

Personalprogram i pdf-format, 310 kB

Kulturföreningen Carolus

Karlskrona kommuns anställda har en egen kulturförening som anordnar konstutställningar, studieresor, guidade visningar med mera. Föreningen arbetar för att underhålla och väcka intresset för konst och andra kulturområden.

E-post: This is an email address

Kommunhälsan

Arbetsgivarens, arbetsledningens och de anställdas resurser i såväl arbetsmiljöfrågor, hälso- och livsstilsfrågor som i rehabilitering till arbete och yrkesliv. 

Karlskrona KompetensCenter

Karlskrona KompetensCenter är en enhet, vars uppdrag består i att tillhandahålla och underlätta aktuell kompetensutveckling av hög kvalité, i ett tydligt sammanhang, till så många som möjligt, så prisvärt som möjligt.

Läs mer om Karlskrona kompetenscenter

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2015-11-02
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Jobba-hos-oss1/Att-jobba-hos-oss/