Logga för utskrift

Utbildning och kunskap

"Vi ska ha skolor och utbildningar som håller hög kvalitet på alla nivåer. Vi har utbildningsmiljöer som stimulerar till kreativitet och nyskapande. Genom ett nära samarbete med näringslivet ges möjligheter till ett livslångt lärande."

Här följer ett exempel på hur kommunen jobbar med utbildning och kunskap:

Ny gymnasieutbildning öppnar fler dörrar

Socialt arbete är en ny utbildning, utformad i samarbete med flera yrkeskårer. Den kan ge jobb efter gymnasiet – men ger också behörighet för högskolan.

bild Räddningstjänsten Foto: Andreas Blomlöf

– Vårt koncept känns helt unikt, säger Tommy Rönneholm, utvecklingschef på utbildningsförvaltningen i Karlskrona. Utbildningen är yrkesförberedande för en bra arbetsmarknad och samtidigt högskoleförberedande för dem som vill läsa vidare. Den kan ge jobb direkt, men också en god grund för vidare studier till exempelvis polis, jurist, brandman, socionom, psykolog eller förskollärare.

Barn- och fritidsprogrammet på Ehrensvärdska gymnasiet har hittills erbjudit inriktningarna Pedagogiskt arbete och Friskvård och hälsa. När Handikappförvaltningen aviserade ett behov av personal med den kompetens som ges på inriktningen Socialt arbete, väcktes tanken på att erbjuda även den.

Tommy Rönneholm tog kontakt med polis, socialtjänst, räddningstjänst och kriminalvård för att få veta vad som krävs. Det visade sig vara lätt att få in måstekurserna” i programmet – och alla tillfrågade jublade.
– Aldrig förut har en ny utbildning känts så rätt direkt, säger Tommy Rönneholm. Samtliga inblandade förvaltningar och myndigheter välkomnar upplägget. Vi kan i princip ta emot hur många sökande som helst.

Barn- och fritidsprogrammet blir nu en lika möjlig väg till högskolebehörighet inom sociala ämnen som de naturvetenskapliga eller samhällsvetenskapliga programmen.

Utbildningen ges från hösten 2013.

 • Utvecklingsområden

  Vision Karlskrona 2030 består av fem utvecklingsområden:

  • Attraktiv livsmiljö
  • Snabba kommunikationer
  • Utbildning och kunskap
  • Upplevelsernas Karlskrona
  • Näringslivets Karlskrona

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Karlskrona-2030/Utbildning-och-kunskap/