Logga för utskrift

Kontaktuppgifter träffpunkter

Här hittar du telefonnummer till alla Karlskrona kommuns träffpunkter och dagverksamheter.

Kontaktuppgifter Dagliga aktiviteter

Träffpunkter
Områdeschef telefon 0455-30 52 97

Telefon till:
Träffpunkt Bryggan, telefon 0455-30 48 20
Mobila Träffpunkten, telefon 0455-32 10 40, 32 10 41
Träffpunkt Utkiken af Klint, Karlskrona telefon 0455-30 44 84
Träffpunkt Ankaret Fregatten, Karlskrona telefon 0455-30 45 08
Träffpunkt Solhaga Elineberg, Rödeby telefon 0455-30 45 99
Träffpunkt Samkväm Fredriksdal, Nättraby telefon 0455-30 40 13
Träffpunkt Lindbacken, Fridlevstad telefon 0455-30 51 42
Träffpunkt Skogsgläntan, Holmsjö telefon 0455-30 50 59
Träffpunkt Björkbacken, Lyckeby telefon 0455-30 51 34
Träffpunkt Hammarbygården, Jämjö telefon 0455-30 45 85
Träffpunkt Jämjö, telefon 0455-30 45 85
Träffpunkt Gläntan, Kungsmarken, telefon 0455-30 44 03
Bosnisk Träffpunkt, Karlskrona, telefon 0455-144 35

Dagverksamhet
Områdeschef telefon 0455-30 52 98

Telefon till:

Kastanjens dagverksamhet, Fridlevstad telefon 0455-30 51 11
Möllebergs dagverksamhet, Ramdala telefon 0455-412 14
Ekelundens dagverksamhet, Karlskrona telefon 0455-30 45 53

Anhörigstöd
Områdeschef telefon 0455-30 52 98
Anhörigstödjare 0455-30 50 86

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2016-11-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Aldreforvaltningen/Omradeschefer-Dagliga-aktiviteter/