Logga för utskrift

Områdeschefer hemtjänsten

Presentation av äldreförvaltningens områdeschefer i hemtjänsten.

Gula blommor - kontaktuppgifter i hemtjänsten


Aspö
Områdeschef telefon 0455-32 13 99
Telefon till gruppen: 0455-32 10 23

Fridlevstad/Tving
Områdeschef telefon 0455-30 47 50
Telefon till gruppen: 0455-30 50 94

Fågelmara
Områdeschef telefon 0455-30 52 55
Telefon till gruppen: 0455-30 51 99

Gullberna Tvätteri
Områdeschef telefon 0455-30 35 39
Telefon till gruppen: 0455-30 37 79

Hasslö
Områdeschef telefon 0455-30 46 12
Telefon till gruppen: 0455-33 20 51

Holmsjö
Områdeschef telefon 0455-30 47 50
Telefon till gruppen: 0455-32 10 19

Hästö
Områdeschef telefon 0455-30 35 39
Telefon till gruppen: 0455-30 50 99

Jämjö
Områdeschef telefon 0455-30 52 55
Telefon till gruppen: 0455-30 46 64

Kungsmarken
Områdeschef telefon 0455-30 35 39
Telefon till gruppen: 0455-30 46 69

Kättilsmåla
Områdeschef telefon 0455-30 46 59
Telefon till gruppen: 0455-36 02 47

Lyckeby
Områdeschef telefon 0455-30 45 66
Telefon till gruppen: 0455-30 46 76

Mellanstaden
Områdeschef telefon 0455-30 44 19
Telefon till gruppen: 0455-30 52 90


Nattpatrullen
Områdeschef telefon 0709-30 42 55

Telefon till:
Trossö, mobiltelefon 0709-30 44 79
Mellanstaden, telefon 0709-30 45 79
Lyckeby, mobiltelefon 0709-30 35 32
Sturkö, mobiltelefon 0709-30 35 37
Jämjö, mobiltelefon 0709-30 47 98
Rödeby, mobiltelefon 0709-30 45 55

Nättraby
Områdeschef telefon 0455-30 45 22
Telefon till gruppen: 0455-30 40 26

Ramdala
Områdeschef telefon 0455-30 48 09
Telefon till gruppen: 0455-411 59

Rödeby
Områdeschef telefon 0455-30 43 00
Telefon till gruppen: 0455-30 46 74


Storören
Områdeschef telefon 0455-304523

Korttidsplatser 
Växelvård 0455 69 39 75
Oasen  0455 69 39 76
 
Områdeschef palliativ omsorg telefon 0455 304523
Enheten för palliativ omsorg  telefon 0455 69 39 77

Sturkö
Områdeschef telefon 0455-30 48 09
Telefon till gruppen: 0455-30 45 44

Tving/Fridlevstad
Områdeschef telefon 0455-30 47 50
Telefon till gruppen: 0455-33 81 51

Trossö 1
Områdeschef telefon 0455-30 44 02
Telefon till gruppen: 0455-30 46 72, 0455-30 46 73 

Trossö 2
Områdeschef telefon: 0455-30 46 75
Telefon till gruppen: 0455-30 46 80, 0455-30 48 75

Trossö 3
Områdeschef telefon: 0455-32 13 99
Telefon till gruppen: 0455-30 46 55

Larmteamet
Driftschef telefon 0455-30 45 07
Telefon till larmteamet: 0455-30 47 06

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-30
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Aldreforvaltningen/Omradeschefer-i-Hemtjansten/