Logga för utskrift

Förvaltningskontor

Besöksadress: Ö Hamngatan 7 B
Postadress: 371 83 Karlskrona
E-post: This is an email address
Fax: 0455 - 30 30 30

E-post till tjänstemännen inom Karlskrona kommun följer vanligtvis principen This is an email address


Förvaltningschef
Claes Wiridén
Telefon: 0455-30 44 13

 

 

 

 

Kvalitetsstrateg
Ingrid Karlsson
0455-30 34 31

 

 

 

 

Tillgänglighetsstrateg
Kajsa Samuelsson
Telefon: 0455-30 47 47

 

 

 

 

Utvecklingschefer
Leif Bohman
Telefon: 0455 - 30 50 49

 

 

 


 

Utredare
Jessica Andersson
Telefon: 0455-30 45 64

 

 

  

 

IT-samordnare
Susanne Johannesson
Telefon: 0455-30 45 87

 

 

 

 

Projektledare
Jörgen Aronsson
Telefon: 0455 - 30 47 49

 

 

 

 

Kvalitetsutvecklare
Linda Åberg Lindell, tel 0455-30 42 97

 

 

 


 

Projektledare
Tomas Gotthardsson
Telefon: 0455-30 44 39

 

 

 

 

 

Registrator
Lisbeth Karlsson
Telefon: 0455-30 50 56

 

 

 

 

Nämndsekreterare
Martin Håkansson
Telefon: 0455-30 31 47

 

HR-specialist
Lena Dehlin
Telefon: 0455-30 36 20

Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS

Ann-Britt Mårtensson
Telefon: 0455-30 44 18

 

 
Controller

Anna Gustafsson
Telefon: 0455-30 31 77

 


Controller
 
Hanna Elmskog
Telefon: 0455-30 31 05

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-10
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Funktionsstodsforvaltningen/Forvaltningskontor/