Logga för utskrift

Verksamhetsavdelning

Besöksadress: Ekliden, Hillerödsvägen 35, entré mellan hus B och C
Postadress: Funktionsstödsförvaltningen, 371 83 Karlskrona
E-post: This is an email address

E-post till tjänstemännen inom Karlskrona kommun följer vanligtvis principen This is an email address

 

Verksamhetschef                                             
Catrin Brissmalm , tel: 0455-30 50 80
Team Arbete och fritid
Team Barn och ungdom
Team HO

 

 

 

Verksamhetschef
Sylvia Eriksson Jonasson, tel: 0455 - 30 47 75
Team Socialpsykiatri
Team Assistans

 

Verksamhetschef
Cecilia Strömberg, tel: 0455-30 50 42
Specialistteamet

 

TEAM ASSISTANS - Ekliden

Samordnare
Erik Johansson, tel 0455-30 38 75


Johanna Simonsson tel 0455 - 30 46 09
Områdeschef personlig assistans LSS och SFB
Personlig assistans vuxna

 

Erik Johansson, tel 0455-30 38 75
Områdeschef personlig assistans LSS och SFB:

Personlig assistans vuxna

 

Jonna Vrenge, tel 0455-30 47 05
vik områdeschef personlig assistans LSS och SFB:

Personlig assistans vuxna

 

Sara Olsson, 0455 -32 14 81
Områdeschef personlig assistans LSS och SFB:
Personlig assistans vuxna

 

Karin Gunnarsson-Gilbertsson, 0455 - 30 45 54
Näradministration - assistans
IntraPhone

 

Erika Domeij, tel 0455-30 34 25
Områdeschef
Resursenheten, vikarieteamet
Avlösarservice
Anhörigvård
Ledsagning 

TEAM ARBETE och FRITID - Ekliden

Samordnare
Peter Holmström, tel 0455-30 34 43

 

Joel Greider, 0455 - 30 48 82
Områdeschef daglig verksamhet
Regnbågen, Rödeby
Bokbacken, Gullberna Park
Vitbåden, Gullberna Park

 

 

 

Carola Brolin, tel 0455- 30 49 38
Områdeschef daglig verksamhet :
RetMo, Vedeby
Vedeby Trä, Vedeby
Trädgårdsgruppen, Vedeby
Vaktmästargruppen, Vedeby
Stallet, Lyckeby Ridklubb
Gula Villan, Rosebholm
ViGör, Vedeby

 

Anders Blomqvist, tel 0455 - 30 52 29
Områdeschef daglig verksamhet LSS:
Hälsopaletten

 

Kim Iggstedt, 0455 - 30 51 10
Områdeschef 
Jobbcenter
Individuella placeringar

 

Therese Johansson, 0455 - 30 32 46
Områdeschef daglig verksamhet LSS
Kontorsservice
Poliscaféet
Rackartyg
34:an
Café Ruthensparre
Kassans café
Personalbutiken
Hunddagis
Eklidens reception
Kulturpaletten 

 

Peter Holmström, 0455-30 34 43
Områdeschef
Träffpunkten
Gruppverksamheterna
Sinnesroträdgården
Presspunkten
Svarta Pärlan
Lyckebyträffen
Fritidsverksamhet
Lägerverksamhet

 

Ingela Abrahamsson, 0455 - 30 44 08
Områdeschef
Bastasjögård dv
Bastasjövägen dv

 

Håkan Bergström, 0455 - 32 18 01
Enhetschef
Chaufförsverksamheten

 

 

 

 

TEAM HO - Ekliden

Samordnare
Ingela Abrahamsson, tel: 0455-30 44 08

 

Ingela Abrahamsson, tel 0455-30 44 08
Områdeschef autismverksamhet barn/vuxna LSS:
Gruppboende Bastasjö gård + daglig verksamhet
Gruppboende Bastasjövägen 86 + daglig verksamhet
Kontaktpersoner

 

 

 

Margareta Petersson, tel 0455-30 43 97
Områdeschef boende vuxen:
Gruppboende Kungsmarksvägen 47
Rosenholmsvägen 25, Backabo
Rosenholmsvägen 27, Backabo
Gruppboende Nornornas väg, Lyckeby
Kontaktpersoner

 

  

Berth Martinsson, tel 0455-30 44 76
Områdeschef boende vuxen LSS:
Gruppboende Annebo - Trädgårdsmästarev. 2, Karlskrona
Gruppboende Augerumsvägen 22, Lyckeby
Gruppboende Polhemsgatan 24, Karlskrona + servicelägenheter
Gruppboende Västra Prinsgatan 1, Karlskrona
Kontaktpersoner  

 


Ina Sörnhed, tel 0455-30 45 67
Områdeschef boende vuxen  LSS:
Gruppboende Kronotorpsvägen 3 A, Lyckeby + servicelägenheter
Gruppboende Kummelvägen 4, Lyckeby
Gruppboende S Bellevuevägen 3 A, Lyckeby + servicelägenheter
Gruppboende Stärkelsevägen 1 B, Lyckeby
Kontaktpersoner

 

Anna Månsson, tel 0455-30 46 84
Områdeschef boende vuxen LSS:
Gruppboende Uvvägen 14, Nättraby
Gruppboende Fasanstigen 38-40, Nättraby
Gruppboende Kyrkvägen 18, Nättraby
Gruppboende Bäckängavägen 1-2, Jämjö

 

 

Vanja Andersson, 0455-30 48 19
Områdeschef boende vuxen LSS:
Brånavägen 2, Jämjö
Adonisvägen, Gullberna Park
Villavägen , Jämjö

 

 

 

Linda Mattisson, tel 0455-30 44 75
Områdeschef SoL och LSS
Gruppboende Carlandravägen 8E, Lyckeby
Gruppboende Bohlins väg 6-8, Rödeby
Kontaktpersoner

TEAM BARN OCH UNGA - Ekliden

Samordnare
Carina Åkesson, tel: 0455-30 45 90


Carina Åkesson, tel 0455 - 30 45 90
Områdeschef NPF-verksamheten LSS och SoL:
Korttidsboende, Klimatgatan 1, Karlskrona
Korttidsvistelse/tillsyn, Rosenborgsvägen 5
Kontaktpersoner


Anna-Karin Jönsson, tel 0455-30 52 26
Områdeschef korttidsverksamhet
Korttidsboende/tillsyn Västraskär, Västra Mark
Korttidsboende/tillsyn Ekeskär, Västra Mark
Fritidsavdelning Blåvingen, Västra Mark
Ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner


Jenny Olausson, tel 0455-30 34 69
Områdeschef korttidsverksamhet LSS:
Bostad med särskild service för unga - Kotten, Kestorpsvägen 58
Korttidsboende Drottninggatan 38, Trossö
Servicelägenheter Drottninggatan 38, Trossö
Ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner


Annelie Virveus, tel 0455-30 34 64
Områdeschef korttidsverksamhet LSS:
Korttidsboende Kiselvägen, Rödeby
Korttidstillsyn Norrskensgatan, Hässlegården
Ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner 

 

TEAM SOCIALPSYKIATRI - Ekliden

Samordnare
Niklas Lindgren, tel 0455-30 46 63

Annika Schultz vik för Annika Vestergård Svanholm, tel: 0455 - 30 48 23
vik Områdeschef
Gruppboende Smedjegatan, Karlskrona
Mobilt team Centrum
Mobilt team Pantarholmen
 

Linda Olsson, tel 0455-30 47 56 
Områdeschef
Ringövägen 40
Gruppboende Vädergatan 9 A och 9 B


Jeanette Karlsson, tel 0455-30 47 62
Områdeschef
Mobilt team natt
Gruppboende Sofiedalsvägen, Inglatorp
Ringövägen 38, stödboende


Niklas Lindgren, tel 0455-30 46 63
Områdeschef
Mobilt team Marieberg
Mobilt team Lyckeby
Mobilt team Ytter

Christian Stray, tel 0455 - 32 15 04
Områdeschef
Gruppboende Lösen Mark

SPECIALISTAVDELNINGEN - Ekliden

Samordnare
Ingrid Romberg, tel 0455 - 30 41 57


Arbetsterapeuter
Johanna Kolbeins 0455 - 30 38 95

Sofia Rubin-Nilsson 0455 - 30 47 69

Frida Nordeström 0455 - 30 47 13

Vakant, rehab-assistent 0455 - 32 03 18

Kuratorer
Annika Lundberg tel 0455-30 44 57

 

 

 

 Ingrid Romberg, tel 0455-30 41 57
Anhörigstöd

 

 

 

 

 

Susanne Persberg, tel 0455-30 44 56

 

 

 

 

 

Fysioterapeut
Therese Singbrant 0455 - 30 32 94

Sjuksköterskor
Yvonne Knutsson 0455 - 30 47 12  

Pia Andersson 0455-30 35 78

Ingrid Persson 0455- 30 47 72

Vakant, 0455 - 32 10 93

Veronica Johansson 0455 - 32 13 89

Vakant, 0455 - 32 12 28

Morgan Johansson 0455 - 32 10 66

Emelie Svensson 0455 - 30 33 22

Administration - Ekliden

Sofia Lilja, tel 0455 - 32 11 65
Chefsadministratör

Susanne Eklund, 0455 - 30 47 18
Kontaktpersonssamordnare/administratör
Kontaktpersoner

 

 

 


Lisbeth Ottosson, tel 0455 - 30 42 07
Städ och administration

 

 

 

 

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-05
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Funktionsstodsforvaltningen/Verksamhetsavdelning/