Logga för utskrift

Planavdelning

Planavdelningens uppgift är att bland annat arbeta med översiktsplanering och detaljplaner som styr markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning.

 

Planchef
Kristina Stark
Telefon 0455-30 33 46

E-post: This is an email address

Servicetelefon: 0455-32 20 01

Planarkitekt
Sandra Högberg
Telefon 0455-30 48 30

Planarkitekt
Anna Olausson
Telefon 0455-30 33 47

Planarkitekt
Heléne Hilmersson
Telefon 0455-30 33 61

Planarkitekt
Anna Steinwandt
Telefon 0455-30 33 63

Karttekniker
Babacar Ndene Ndiaye
Telefon 0455-30 33 59

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-06-30
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Samhallsbyggnadsforvaltningen/Bygglovavdelning/