Logga för utskrift

Bygglovavdelning

Bygglovavdelningen arbetar i huvudsak med bygglov, förhandsbesked. Vidare arbetar avdelningen även med rivningslov, marklov, tillstånd, rådgivning och OVK-ärenden (Obligatorisk ventilationskontroll).

Bygglovchef
Anders Söderberg
Telefon 0455-30 50 67

E-post: This is an email address

Servicetelefon: 0455-32 20 01

Bygglovarkitekt
Malin Hagman
Telefon 0455-30 35 64

Bygglovarkitekt
Malin Sjöstrand
Telefon 0455-32 10 24

Bygglovarkitekt
Josefine Johnsson
Telefon 0455-30 37 29

Bygglovarkitekt
Daniel Månsson
Telefon 0455-30 50 64

Bygglovarkitekt
Zaid Abdulkareem 
Telefon 0455-32 13 34

Byggnadsinspektör
Sandra Boman
Telefon: 0455-30 33 57

Byggnadsinspektör
Micael Sandberg
Telefon 0455-30 35 14

Byggnadsinspektör
Bearnice Nilsson
Telefon 0455-32 13 72

Byggnadsinspektör
Pär Ridderby 
Telefon 0455-30 50 66

Bygglovadministratör
Birgitta Persson
Telefon 0455-32 10 37

Bygglovadministratör
Annelie Larsson
Telefon 0455-30 33 21

Bygglovadministratör
Emeli Radovan Nilsson
Telefon 0455-30 51 29

Plan- och bygglovadministratör
Elisabeth Lemas
Telefon 0455-30 33 58

Bygglovadministratör
Marie-Louise Bescher
Telefon 0455-32 15 18

 • Öppettider

  Servicetelefon:
  0455-32 20 01
  Servicetelefonen är öppen under kontorstid med lunchuppehåll mellan klockan 12.00-13.00.
  Ha gärna fastighetsbeteckning tillgängligt eller diarienummer om det är ett pågående ärende, detta underlättar för en snabbare service.

  Telefontid till handläggare:
  Måndag, tisdag, torsdag och fredag: klockan 10.00-12.00
  Onsdag klockan 13.00-15.00

  Besökare ombeds att boka tid på förhand.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2018-01-26
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Organisation/Forvaltning/Samhallsbyggnadsforvaltningen/Bygglovsavdelning/