Logga för utskrift

Borgerliga ceremonier

Bild på pappershjärtan i rosa och rött

Vigsel

Den borgerliga vigseln förrättas av vigselförrättare i kommunens regi. Vigselförrättarna har utsetts av Länsstyrelsen i Blekinge Län.

Förberedelser

Hindersprövning   

Innan vigseln ska hindersprövning utfärdas av Skatteverket. Kontakta Skatteverket i god tid. Efter godkännande av Skatteverket får ni två intyg, hindersprövning och vigselintyg.

Dessa handlingar måste ha kommit in till Karlskrona kommun senast en vecka före datum för vigseln, se adress till höger.

Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader. Kommunen underrättar Skatteverket när vigseln är genomförd. Eventuellt namnbyte görs också via Skatteverket.

Ansökan om hindersprövning hos Skatteverket

Tidsbokning   

Du kan boka vigsel måndag till fredag mellan klockan 11 och 18 samt lördag och söndag mellan klockan 12 och 16. Vi vill ha din bokning minst en vecka innan vigseldatum för att om möjligt kunna tillgodose era önskemål. Tänk på att er bokning är ett önskemål och måste bekräftas av vigselförrättare. Boka tid på:

Boka borgerlig vigsel

Under vigseln

Plats    

Kommunens officiella vigselrum finns i Rådhuset på Stortorget i Karlskrona. Det rymmer max 20 personer och får användas kostnadsfritt för vigsel.

Se bilder från vigselrummet och rådhuset
På grund av säkerhetsföreskrifterna i Rådhuset behöver vigselpar och vittnen lämna sina person- och adressuppgifter. Samtliga måste ha legitimation med sig till vigseln och eventuella gäster måste gå igenom säkerhetskontrollen.

I vigselrummet finns högtalare där man kan koppla in sin smartphone eller surfplatta om man vill spela musik. Det finns också en vanlig CD-spelare.

Vigsel på annan plats

Väljer man att vigas på annan plats tillkommer en resekostnad på 18,50 kr per mil från Rådhuset. Kostnaden betalas in på kommunens bankgiro innan vigseln, mer information får du när du bokar tid.

Vittnen    

Två vittnen måste närvara vid vigseln för att den ska vara giltig. Vittnena måste ha fyllt 18 år och förstå språket som talas. Om man vill ha kommunala vittnen utgår en kostnad på 150 kr/vittne. Kostnaden betalas in på kommunens bankgiro innan vigseln, mer information får du när du bokar tid.

Tolk    

Vid behov av tolkservice på annat språk skickas en faktura i efterhand. Kostnaden är 100 kr för varje påbörjad timme på vardagar, och 50 kr varje påbörjad timme på helger. Eventuell milersättning, 369 kr per halvtimme.

Det kostar ingenting att använda dövtolk.  

Vigselförrättare

Den borgerliga vigseln förrättas av vigselförrättare i kommunens regi.
Vigselförrättarna har utsetts av Länsstyrelsen i Blekinge Län.

Karlskrona kommuns vigselförrättare 

Ceremonin

Vigselceremonin är på svenska. Våra vigselförrättare kan även utföra vigsel på engelska, några av våra förrättare kan också utföra vigsel på tyska, franska och spanska.  

Vigseltext på svenska, engelska, tyska, franska och spanska

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-07-26
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Borgerlig-vigsel-och-begravning/