Logga för utskrift

Borgmästaravtalet

Den 9 mars 2007 antog EU paketet ” En energipolitik för Europa”, där unionen ensidigt åtar sig att minska sina CO2-utsläpp med 20 % senast 2020, jämfört med 1990, genom att öka energieffektiviteten med 20 % och genom att se att förnybara energikällor står för 20 % av energimixen. EU-kommissionen har lanserat ett klimatinitiativ som innebär att företrädare för Europas städer och regioner ansluter sig till ett avtal, Borgmästaravtalet, för innovativa städer.   Vid en ceremoni i Linköping den 10 november 2009 undertecknade Karlskrona kommun detta avtal som ett led i kommunens energi- och klimatarbete och ett beslut i Kommunstyrelsen den 3 november 2009.   Borgmästaravtalet stämmer väl överens med Karlskrona kommuns målsättningar och ambitioner inom klimatområdet och avtalet skapar möjlighet för Karlskrona kommun att vara en aktiv part i utvecklandet av den europeiska klimatpolitiken.   Tillsammans med över 960 andra städer runt om i världen har Karlskrona undertecknat Borgmästaravtalet som innebär att vi vill nå längre än EU:s uppsatta mål till år 2020.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2011-02-07
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Hallbar-utveckling/Energi/Borgmastareavtalet/