Logga för utskrift

Energi- och klimatprogram

Som ett led i ett strategiskt arbete med energi och hållbarhetsfrågor i Karlskrona har kommunen tagit fram ett energi- och klimatprogram.

En skärgårdsbåtSyftet är att vi vill utveckla processen med energi- och klimatfrågor. För att kunna göra detta har vi tydliga mål och åtgärder, vilket nuläget är och hur vi ska göra för att ta oss till målen.

 Energi- och klimatprogram Karlskrona kommun 2011-2020

 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2013-09-25
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Hallbar-utveckling/Energi/Energi--och-klimatstrategi/