Logga för utskrift

Att publicera bilder på personer

I Karlskrona kommun använder vi gärna bilder på människor för att berätta om vår verksamhet. Det kan till exempel vara i tryckt material och på webbplatsen karlskrona.se och i våra sociala medier.

Alla människor får eller bör inte synas på bild eller film i offentliga sammanhang, till exempel personer med skyddad identitet. Innan kommunen använder en bild med personer som går att identifiera måste vi vara säkra på att vi får publicera bilden.

Det är viktigt att personen informeras på rätt sätt om vad godkännandet innebär och hur bilden kan komma att användas. Bilder på människor räknas som personuppgifter och omfattas därför av Personuppgiftslagen (PUL). Länk till PUL.

1. Vad innebär ett godkännande?

Att ge sitt godkännande till bildpublicering innebär att man accepterar följande:

 • Bilder kan komma att lagras hos Karlskrona kommun och användas av kommunen på sätt som bedöms lämpligt.
  Om en bild har ett bredare användningsområde än bara ett specifikt tillfälle kan den komma att lagras i kommunens mediearkiv och det är då möjligt att använda den också i andra sammanhang. En bild från tidningen ”i Karlskrona” kan till exempel användas även på karlskrona.se.
   
 • Vid varje publiceringstillfälle gör kommunen alltid en bedömning om det är lämpligt att publicera fotot i det aktuella sammanhanget.
  Finns det tveksamheter kring att använda en bild i ett specifikt sammanhang ska personen på bilden tillfrågas alternativt ska bilden inte användas.
   
 • Godkännandet gäller tills vidare men kan när som helst avbrytas.
  Ett godkännande kan när som helst avbrytas och då får inga fler bilder på personen publiceras utan att ett nytt godkännande lämnats.

Om någon skulle önska att Karlskrona kommun tar bort en redan publicerad bild ska kommunen så långt det är möjligt tillmötesgå det. 


2. När krävs ett godkännande?

Vad som krävs för att vi ska få publicera en bild beror på vem som är med på bilden. Att lämna sitt godkännande är något helt frivilligt, vill en person inte vara med på bild så ska det självklart respekteras.

 • Vuxna i neutrala sammanhang

Det krävs inget godkännande för bilder på personer i neutrala sammanhang i offentliga miljöer. Ta ändå alltid för vana att fråga om lov om det är möjligt.

Exempel:
En bild på en person på ett torg kräver inget godkännande.

 • Vuxna i övriga sammanhang

Ett muntligt godkännande krävs om bilden avslöjar något om personen, till exempel om hans eller hennes hälsa eller sociala situation. Hit räknas också anställda inom Karlskrona kommun.

Personen ska informeras på rätt sätt om vad godkännandet innebär och hur bilden kan komma att användas.

Exempel:
En vuxen person som intervjuas i en videofilm, och fått reda på hur filmen ska användas, har genom att vara med i filmen lämnat sitt godkännande.

 • Barn och unga under 15 år

Det krävs inget godkännande för att ta bilder i den löpande verksamheten om bilderna ska användas i pedagogiskt syfte eller på anslagstavlor, i presentationspärmar, i den egna lokalen eller liknande. Observera att bilder i sociala medier, till exempel en sluten grupp på Facebook, kräver godkännande.

Bilder som inte enbart används internt kräver skriftligt godkännande från vårdnadshavare till barn och unga under 15 år. Blanketten ”Godkännande av publicering av bilder på barn och unga” ska användas. Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under. Godkännande kan lämnas muntligt men blanketten ska ändå fyllas i av den inom Karlskrona kommun som tar emot godkännandet.

 • Äldre och personer med särskilt stöd

Att en person vårdas eller får annat stöd är en uppgift som skyddas av sekretess. Det är därför viktigt att personer på bild tillfrågas och förstår vad en publicering innebär.

Om bilder av brukare ska kunna publiceras krävs godkännande till publiceringen.  Det är bara de som kan förstå innebörden av ett godkännande som kan säga ja till att medverka på bild. Om någon inte kan tala för sig själv, exempelvis på grund av demens eller psykisk sjukdom, måste ett godkännande lämnas av en anhörig, god man eller liknande.

Det bör finnas särskilda skäl till att använda bilder på personer som saknar förmåga att förstå innebörden av ett godkännande.

 • Förtroendevalda

För förtroendevalda finns en särskild blankett för godkännande av bild, namn och kontaktuppgifter i registret över förtroendevalda på karlskrona.se.


3. Frågor och svar

Vad kan min bild användas till?
Fotografen ska alltid informera om i vilket syfte en bild tas, men också om att bilden kan komma att lagras och användas i andra sammanhang. En bild från en artikel om äldreomsorg i tidningen ”i Karlskrona” kan till exempel också användas i en broschyr om äldreomsorg eller på en webbsida på karlskrona.se.

Bilder används bara i Karlskrona kommuns officiella material och säljs inte vidare.

Varje gång en bild publiceras görs en bedömning om det är lämpligt eller inte. Finns det tveksamheter så ska bilden inte publiceras.

Vad gäller vid fotografering i skolan?
När skolans egen personal tar bilder av elever ska de först kontrollera om det finns individer som inte ska vara med, till exempel för att vårdnadshavare inte har lämnat sitt samtycke.

Om en fotograf anlitas måste fotografen, med personalens hjälp, försäkra sig om att det bara är elever med godkännande från vårdnadshavare med på bilderna.

När massmedia tar bilder för sin nyhetsrapportering gäller andra regler. De skyddas av tryckfrihetsförordningen och behöver inte ta hänsyn till eventuella godkännanden. Det är istället mediernas etiska regler som styr vad som får publiceras.

Var lagras mitt godkännande?
Blanketten för barn och unga under 15 år lagras på respektive förskola och skola för att personalen ska ha dem lättillgängligt. Övriga blanketter lagras hos medieredaktören på respektive förvaltning i kommunen.

Vad gäller i sociala medier?
Om du har ett godkännande finns det inga hinder för att publicera bilder i sociala medier. Tänk bara på att spridningen av bilden inte går att kontrollera och att villkoren mellan olika tjänster kan variera. Material som laddas upp på till exempel Facebook ägs därmed också av Facebook.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-04-09
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Lagar-och-foreskrifter/Personuppgiftslagen/Att-publicera-bilder-pa-personer/