Logga för utskrift

Vanliga konsumentfrågor

På konsumentvägledningen får vi alla tänkbara frågor. De flesta handlar om reklamationer och konsumenträtt. De absolut vanligaste och ständigt återkommande är följande:

Har jag rätt till öppet köp?

Nej - Öppet köp är en frivillig överenskommelse från säljarens sida. Många butiker tillämpar öppet köp och skyltar tydligt med det i butiken eller på kvittot. Du kan ej utgå från att du har rätt till öppet köp utan att komma överens om det och du kan i de flesta fallen också be att få det skrivet på kvittot. Öppet köp innebär att du kan lämna tillbaka varan utan att det är något fel på den och få pengarna tillbaka.
 

Jag fick inte byta min vara - är det rätt?

Ja - Bytesrätt är också en frivillig överenskommelse mellan säljare/köpare som ger köparen möjlighet att byta sin vara utan att det är något fel på den till en annan vara eller ett tillgodokvitto.
 

Har jag inte garanti på varan i två år?

Nej - Garantier varierar i innehåll och längd. De är ett frivilligt åtagande från säljaren. Med en garanti behöver du som köpare inte bevisa att felet fanns i varan när du köpte den utan säljaren garanterar att varan fungerar under hela garantitiden. Garantierna får dock aldrig ge sämre villkor än vad konsumentlagstiftningen säger. Säljaren kan dock bli fri från garanti ansvar om han kan visa att felet orsakats av något som garantin inte täcker. 
 

Att klaga på en vara eller tjänst

Ibland blir köpet inte vad man tänkt sig. Det kan man ibland tyvärr vara tvungen att acceptera - om man gjort ett dåligt köp- men inte om det är fel i varan /tjänsten. På konsumentvägledningen kan vi hjälpa dig med om och hur du skall göra för att gå vidare med ditt ärende och ge dig information om dina rättigheter. 
 

Det du allra först skall göra om du upptäcker ett fel är att klaga till den du köpt varan eller tjänsten av. Det är säljaren som skall motta ditt klagomål och du skall inte behöva vända dig till leverantören/ tillverkaren själv. Klaga så fort du upptäckt felet helst inom 14 dagar. Ha alltid kvitto till hands för att kunna styrka att du köpt varan just där och när. I bland kan det vara bra att göra en skriftlig reklamation också, maila går bra. Din reklamationsrätt på en vara uppgår till tre år. 
 

Om det föreligger fel i vara eller tjänst skall detta i första hand avhjälpas av säljaren. Säljaren har alltid rätt att reparera en vara.

Skulle ditt ärende bli tvistigt har du möjlighet att låta ditt ärende prövas av Allmänna Reklamationsnämnden.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-11-10
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Radgivning/Konsumentvagledning/Vanliga-konsumentfragor/