Logga för utskrift

Praktiska råd

Det finns en mängd olika saker som du kan förbereda själv för att bättre klara exempelvis ett större strömabrott eller andra olyckor. Här finner du en sammanställning av webbplatser som ger praktiska tips och råd.

Din Säkerhet

För dig som vill veta mer om hur du kan skydda dig och din omgivning mot olyckor, men också hur du kan agera när de väl inträffar.

Till Din Säkerhet

Trygghet för konsumenten

Här får du råd och hjälp med att välja varor som uppfyller fastställda säkerhetskrav. Här hittar du också varningar för leksaker och andra produkter som kan vara farliga för barn.

Till Konsumentverket

Intresse för säkra livsmedel

Livsmedelsverket ska i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Till Livsmedelsverket

1177 - Kunskap och information om hälsa och sjukvård

Vill du ha råd, information, kunskap och tjänster inom hälsa, sjukvård och tandvård ring eller besök 1177. 1177 är en enkel, användbar och pålitlig tjänst från Sveriges alla landsting och regioner. 

Till 1177

Giftinformationscentralen

Svarar på frågor om förgiftningar dygnet runt - året runt

Till Giftinformationscentralen

Gör det svårt för tjuven

Svenska stöldskyddsföreningen ger dig tips och råd om hur du skyddar dig mot brott.

Till Svenska stöldskyddsföreningen

Det du vill lära in kan vi lära ut ....

Ökad kunskap minskar brandskador. Svenska Brandförsvarsföreningen är en offensiv påverkare för ökad brandsäkerhet. Genom information och försäljning av produkter och tjänster ger de stöd i att ta egenansvar.

Till Svenska Brandförsvarsföreningen

På 3 timmar lär vi dig överleva!

Lär dig hur du kan förhindra att din familj hamnar i en nödsituation, och vad dina barn kan göra om de går vilse.

Till Civilförsvarsförbundet

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2014-08-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Sakerhet--trygghet/Krisinformation/Praktiska-rad/