Logga för utskrift

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

Vid gasutsläpp, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten snabbt varnas via meddelande i radio- och TV-kanaler. I vissa tätorter kan man också varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten.

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på radio för information.
  • Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas kl 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Lyssna på signalen "Viktigt meddelande till allmänheten"

Lyssna på signalen "Faran över"

Var sänds varningsmeddelanden?

Följande radio- och TV-företag har träffat – eller ska träffa – en överenskommelse med Räddningsverket om villkoren att finnas med som aktör i VMA-systemet:

  • Sveriges Radios FM-kanaler
  • Sveriges Television
  • Sveriges Utbildningsradio
  • TV4
  • Kanal 5
  • Kanal 9

Varje meddelande avslutas med hänvisning att mer information kommer i Sveriges Radios lokalkanal i berört geografiskt område.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2012-08-16
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Om-kommunen/Sa-arbetar-vi-med/Sakerhet--trygghet/Krisinformation/VMA---Viktigt-Meddelande-till-Allmanheten/