Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Vad händer nu?

Vad händer nu?

Här hittar du information om vad som händer i projektet Hattholmen.

 

2017
Arkitekttävlingen Europan 14 pågår till december 2017.
Därefter kommer Karlskrona kommun att påbörja ett planprogram för området. 

15/9: Jurymöte 1.
18/9: Förslagen blir allmänt tillgängliga.
29-30/9: Allmän utställning på Dockside. Kommunens representanter närvarar.
22/10: Jurymöte 2.
1/12: Vinnare utses.

2018
Karlskrona kommun arbetar fram ett planprogram för hela eller delar av området.

2018-2020
Detaljplaneläggningar av området, i lämpliga etapper.

Parallellt med Europan
Karlskrona kommun fortsätter arbete med undersökningar av markföroreningar samt geoteknik och trafik. Funktion och gestaltning av Infartsleden utreds. 

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-09-18
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Hattholmen/Vad-hander-nu/