Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Förmåner i Karlskrona kommun

Förmåner i Karlskrona kommun

För att du som anställd ska kunna leverera bästa service till våra medborgare är det viktigt att du trivs och mår bra. Du som är anställd i Karlskrona kommun har därför ett antal förmåner för att underlätta din tid hos oss och göra din vardag enklare. Nedan ser du ett urval av dessa.

Flexibel arbetstid

Många av våra verksamheter har flexibel arbetstid och/eller sommararbetstid, för att få en bra balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Vårt mål är också att alla tillsvidareanställda som önskar arbeta heltid ska kunna göra det, antingen på sin ordinarie arbetsplats eller i annan del av kommunen.

Samverkansavtal

Dialog mellan medarbetare och chef är en viktig del i det dagliga arbetet. Samverkan skapar förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, god hälsa och arbetsmiljö där inflytande, delaktighet och utveckling är en rättighet för alla medarbetare. Samverkansarbetet präglas av en vilja att öka medarbetarnas möjlighet till dialog och ska bidra till ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper utgör de olika delarna i avtalet, som också beskriver hur vi möts och arbetar i dessa samverkansformer. I varje del är hälsa och arbetsmiljö en viktig del. Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart arbetsliv för medarbetarna.

Semester

Du har 25 semesterdagar. Från och med det år du fyller 40 får du 31 dagar, och vid 50 år får du 32 dagar.

Byte av semesterdagstillägg mot ledig tid

För tillsvidareanställda medarbetare kan hela semesterdagstillägget, i överenskommelse med sin chef, växlas in mot extra lediga dagar. Byte av semesterdagstillägg mot extra lediga dagar innebär:

  • Fyra extra lediga dagar fram till och med det kalenderår medarbetaren fyller 39 år
  • Fem extra lediga dagar från och med det kalenderår medarbetaren fyller 40 år

Föräldraledighet

Oavsett om föräldrapenning utgår har föräldrarna rätt till hel ledighet för vård av barn, till dess barnet uppnått 18 månaders ålder. Vid adoption gäller särskilda regler. Utöver denna ledighet har föräldrar rätt till hel ledighet när föräldern tar emot hel föräldrapenning.

Föräldrapenning kan tas ut av gravid arbetstagare från och med 60:e dagen innan beräknad förlossning och fram till dess att barnet fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.

Partiell föräldraledighet utan föräldrapenning ‑ generell arbetstidsförkortning

Föräldraledighetslagen säger att föräldrar har rätt till förkortning av arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid, fram till dess att barnet fyller åtta år eller då barnet avslutat sitt första skolår. I Karlskrona kommun finns det, när arbetet tillåter, en möjlighet att vara ledig till barnet fyller tolv år.

Föräldrapenningtillägg

Om du varit anställd en sammanhängande tid under minst ett år, innan du går på föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar tio procent av lönen. Tillägget gäller under högst 180 kalenderdagar. Föräldrapenningtillägget betalas ut för sammanlagt 180 kalenderdagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Tillägget baseras på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet.

Friskvård

Medarbetare i Karlskrona kommunkoncern erbjuds möjlighet att utöva friskvård på arbetstid, sammanlagt en timme per vecka, under förutsättning att arbetet och verksamheten tillåter det.

Kom igång med din träning - 10 veckorsprogrammet

Med "kom igång" får du möjlighet att utmana dig själv och inspireras att göra personliga förbättringar tillsammans med dina medarbetare. Blekinge Health Arena, testlabbet håller i 10-veckorsprogrammet för att uppmuntra till träning på arbetsplatsen och öka teamkänslan.  

Varje år får fyra grupper erbjudandet att delta i "kom igång" med stöd från kommunhälsans hälsoutvecklare som följer gruppen under de 10 veckorna. Varje områdeschef väljer ut var sin grupp.

Gymmix Karlskrona

Karlskrona kommun har avtal med Gymmix Karlskrona vilket innebär att samtliga anställda medarbetare i Karlskrona kommun har möjlighet att delta i två av föreningens gympapass per vecka.

Läs mer på Gymmix Karlskrona.

Gratis simning

För samtliga medarbetare i kommunkoncernen finns möjlighet till simning en gång i veckan i någon av kommunens simhallar.

Kulturföreingen Carolus

Carolus är kommunens konst och kulturförening som är tillgänglig för alla medarbetare inom Karlskrona kommun. Föreningen ordnar kulturresor, till exempel till Lousianna och andra besöksmål. Föreningen är en ideell förening med uppgift att väcka, underhålla och utbreda intresset för konst och andra kulturområden.

Föreningen anordnar bland annat:

  • Utlottning av inköpta konstföremål en gång per år i samband med årsmöte
  • Kulturresor
  • Träffar med mat och dryck på olika teman
  • Andra kulturevenemang

Försäkringar

Du som anställd i Karlskrona kommun har en arbetsskadeförsäkring och en avtalsgruppförsäkring vid sjukdom hos AFA försäkring. Utöver detta har du också en tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Liv AB. Det finns även en tjänstereseförsäkring för dig som anställd. Medarbetare i Karlskrona kommun är alltid försäkrade vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall genom AFA Försäkring.

Kompensation vid sjukdom

Om du blir sjuk får du, efter en sjuklöneperiod på 14 dagar, ett belopp som motsvarar tio procent av lönebortfallet. Det gäller dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden. Skulle du bli fortsatt sjuk har Karlskrona kommun tecknat ett försäkringsskydd som ger dig motsvarande ersättning upp till ett år.

Pension

Varje år betalar Karlskrona kommun in pengar till ett pensionssparande åt dig. Det är en kommunal tjänstepension som regleras i avtal mellan arbetsgivaren och fackförbunden. Avtalen ger dig som medarbetare ett grundskydd i form av egen ålderspension och efterlevandepension till dina anhöriga. Det belopp som avsätts till din pension beräknas på din lön och motsvarar cirka 4,5 procent av lönen.

Kommunhälsan

Kommunhälsan är arbetsgivarens, arbetsledningens och de anställdas resurs i arbetsmiljöfrågor, hälso- och livsstilsfrågor och i rehabilitering till arbete och yrkesliv.

Fritidsstudiestöd

Som anställd medarbetare i Karlskrona kommun kan du i vissa fall ha möjlighet till bidrag för kurser, litteraturkostnader samt även eventuella rese- och boendekostnader om du studerar jämsides med ditt arbete.

Dessutom kan du i särskilda fall beviljas ledigt med lön i samband med tentamensdag eller kunskapsprov. Vidare har du möjlighet att ansöka om ytterligare ledigt med eller utan lön när du behöver delta i kurssammankomster och seminarier.

Karlskrona KompetensCenter

Karlskrona KompetensCenter, KKC, ger dig möjlighet att utvecklas. KKC är en enhet, vars uppdrag består i att tillhandahålla och underlätta aktuell kompetensutveckling av hög kvalité.

Läs mer om Karlskrona KompetensCenter.

Har du frågor?

Om du har frågor om förmåner som anställd i Karlskrona kommun kan du vända dig till Kommunens HR-enhet som du når via växeln 0455-30 30 00.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-10-12
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Jobba-i-skolan/Formaner-i-Karlskrona-kommun/