Logga för utskrift
  • Du är här:
  • Start
  •  / Karriär och kompetens

Karriär och kompetens

Investera i ny kunskap - ett lyft för din karriär. Som medarbetare eller ledare på någon av Karlskrona kommuns skolor har du möjlighet till stort eget ansvar och att ta nästa steg i din karriär.

Du har goda utvecklingsmöjligheter i en verksamhet som stimulerar till kreativitet. Genom din delaktighet, kunskap och kompetens utvecklas verksamheten.
Vi utgår från att du ständigt strävar efter att utvecklas och vi vill därför bidra till din professionella och personliga utveckling.

- Kompetenta chefer och medarbetare är organisationens viktigaste tillgång och en förutsättning för framgång. Utan kompetenta medarbetare som skapar värde och levererar till kund finns inga förutsättningar för överlevnad, säger förvaltningschef Göran Palmér.

Det systematiska kvalitetsarbetet skapar förutsättningar för utveckling och genom verktyget KOLL har chefen möjlighet att förtydliga din individuella utvecklingsplan.

Bli VFU-handledare till studenter – VFU är den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen

Är du nyfiken på att bli handledare? Om du brinner för kollegialt lärande och vill vara med att utveckla framtidens lärare och lärarutbildning är handledarskap något för dig. Att vara VFU-handledare ger unika erfarenheter av hur yrkeskunskaper kan föras vidare och en möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta. VFU-handledarskapet är också en möjlighet för dig att utvecklas i din profession och yrkesroll.


Nätverk och handledarträffar

En gång per år träffas VFU-handledare i ett nätverk för att dela erfarenheter. Utöver detta så bjuder aktuellt universitet in till handledarträffar. På träffarna diskuteras pedagogik, ämnesdidaktik, metodik och bedömning.

Du som barnskötare

I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat där man utgår från barnens intressen. Du är positiv samt delaktig i att driva verksamheternas pedagogiska utveckling och förskolans arbetssätt framåt.

Du som barnskötare har möjlighet att bli handledare

Under hösten 2017 har du som barnskötare möjlighet att bli handledare för lärlingar från vuxenutbildningen som studerar till barnskötare. Du får då en kvalitetssäkrad handledarutbildning från Skolverket som du kan ha med dig i ditt framtida CV och i ditt dagliga arbete.

Barnskötare kan studera till förskollärare

Du som tillsvidareanställd barnskötare har möjlighet till ett förhöjt fritidsstudiestöd för att kunna studera till förskollärare. Ett antal dagar per termin kan du delta i utbildningen och ändå få full lön. Du har rätt till reseersättning och att gå ner i tid för studier.
Förskolecheferna har fått resurser för att kunna sätta in vikarier i verksamheten.

Läs upp din behörighet till barnskötare

Du kan läsa upp din behörighet på Vuxenutbildningens lärlingsprogram för att bli behörig barnskötare.

Du som förskollärare

I det pedagogiska arbetet utgår du från barnens egna förutsättningar. Du är van vid att arbeta temainriktat där man utgår från barnens intressen. Du använder dig av pedagogisk dokumentation som ett värdefullt verktyg i arbetet. Du är duktig på att samarbeta, ser möjligheter i vardagen och har ett genuint intresse av barns lärande. 

Systematiskt kvalitetsarbete - Qualis

Flera förskolor i Karlskrona jobbar enligt Qualis – ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet med Qualis skapar förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete för att nå förbättrade resultat och hållbar kvalitet. Du som pedagog får genom Qualismodellen ett verktyg som stimulerar barnens lärande i en trygg och utvecklande miljö. Metoden skapar förutsättningar för föräldrainflytande, kollegialt lärande med mera.
Genom tydlig struktur har kvalitetsarbetet hamnat i fokus. Du jobbar med det individuella lärandet med olika material för olika barn och där du tittar efter utmaningar för barnet. Alla nya medarbetare blir en del av kvalitetsarbetet genom att de utbildas i Qualis.

Läslyftet - kollegialt lärande med handledare

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik som bygger på att förskollärare lär av och med varandra med stöd av en handledare.
Karlskrona kommun får 882 000 kronor av staten för att arbeta med Läslyftet i förskolor. Totalt deltar 360 lärare i kommunen på 30 förskolor. Syftet med Läslyftet är att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. 

Du som pedagog

Jobbar du som tillsvidareanställd och legitimerad pedagog på en enhet med högt socioekonomiskt index? Då får du ett lönetillägg under 2017 för att kunna ge barn och elever stöd, utmaningar och inspiration.

Fritidshemsnätverket

I Karlskrona finns sedan några år tillbaka fritidshemnätverket som är ett nätverk för fritidspedagoger. Syftet med nätverket är att lyfta fritidshemsfrågor ur ett positivt perspektiv. Nätverket snappar upp och tipsar varandra om aktuell forskning, information från andra nätverksgruppen eller sprider och diskuterar fritidsfrågor. Nätverket består av fritidspedagoger från alla Karlskronas skolområden för att skapa en bred grund och skapa jämlikhet över alla kommunens fritids.

Nätverket anordnar bland en fortbildningsförmiddag för fritidspedagoger varje termin. Dagen kallas för 3F-dag, ett uttryck som myntades för några år sedan, FokusFritidsFramtid. Hösten 2016 var dagen inriktad på det nya läroplanskapitlet för fritidshem.

Vid hösten tillfälle fick personalen lämna synpunkter på innehåll inför vårens 3F-dag. Av de synpunkterna vävdes en dag med mycket varierat innehåll ihop. Workshops IKT, barnyoga, stödteamet, giftfritt fritidshem, utomhusverksamhet, levande verkstad och abaskol.

Du som förstelärare

I uppdraget som förstelärare ingår det att sprida ämneskunskaper och yrkesskicklighet till fler lärare. Som förstelärare tar du också ett särskilt ansvar för ämnesutveckling och ämnesdidaktik. Försteläraren tjänstgör på egen arbetsplats men kan också ha ett områdes- och ett förvaltningsövergripande uppdrag. Att vara förstelärare i Karlskrona kommun innebär en förstelärartjänst med egen undervisning.
Karlskrona kommuns skolor har ungefär 90 förstelärare, samtliga är anställda tillsvidare.

Lokalt nätverk för våra förstelärare

Två gånger per termin anordnas ett lokalt nätverk för dig som förstelärare. På nätverksträffarna är det olika teman som ni får ta del av och diskutera. Utgångspunkten är det kollegiala lärandet.

Alternativ karriärväg istället för förstelärare – blivande skolledare

Varje år får ett antal pedagoger möjligheten att delta i en rekryteringsutbildning anordnad av Linnéuniversitetet. Utbildningen är på 7.5 hp och går under ett år. Det är en alternativ karriärväg i stället för förstelärare och en utbildning för dig som i framtiden vill bli en skolledare i vår förvaltning.

Du som skolledare -  nio procent lönelyft 2017

Du utmanar och provar nytt när du har en idé som du tror bidrar till att vi når våra gemensamma mål. Du delar med dig av dina kunskaper och idéer i vår lärande organisation. Du är engagerad och tar ansvar för ditt arbete. Det innebär att du har full koll på ekonomin, verksamheten och personalen, både vad gäller vardagen och framtiden. Du vet att det är resultat som räknas och att det är ditt goda ledarskap som får andra att nå resultaten.

Rektorsutbildningen

Samtliga rektorer, biträdande rektorer, förskolechefer och även biträdande förskolechefer får gå den statliga rektorsutbildningen. Du deltar för att du ska stärka din förmåga att leda och styra din skola, för att ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten och du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.

Blivande skolledare

Varje år får ett antal pedagoger möjligheten att delta i en rekryteringsutbildning anordnad av Linnéuniversitetet. Utbildningen är på 7.5 hp och går under ett år. Det är en utbildning för dig som i framtiden vill bli en skolledare i vår förvaltning.

Postadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 Karlskrona, organisationsnummer 212000-0829, Tfn 0455-30 30 00
Fax 0455-30 30 30, Fakturaadress: Box 79, 371 21 Karlskrona, This is an email address

Om webbplatsen - Karlskrona.se använder cookies (kakor)

Sidan uppdaterad: 2017-05-24
Länk till sidan: https://karlskrona.se/sv/Projekt/Jobba-i-skolan/Kompetens-och-karriar/